АНАЛІЗ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТА СКЛАДУ ПЛАСТИЧНИХ МАСТИЛ БУКСОВИХ ВУЗЛІВ ВАГОНІВ

Автор(и)

  • Igor Ernstovich Martinov Українська державна академія залізничного транспорту, Ukraine
  • Sergiy Vitaliyovich Pereshyvajlov Українська державна академія залізничного транспорту, Ukraine
  • Vadim Oleksandrovich Shovkun Українська державна академія залізничного транспорту, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.149.2014.81833

Ключові слова:

вагон, буксовий вузол, роликовий підшипник, мастило, довговічність

Анотація

Проаналізовано вплив експлуатаційних властивостей та складу мастил на роботу роликових буксових вузлів рухомого складу. Уточнені та доповнені вимоги до мастил буксових вузлів вагонів виходячи з сучасних умов їх експлуатації.

Розглянута можливість підвищення показників надійності роботи буксового вузла рухомого складу за рахунок правильного вибору мастила, що має найкращі експлуатаційні властивості та знижує витрати на утримання буксових вузлів в справному стані

Посилання

Інструкція з експлуатації та ремонту буксових вузлів колісних пар вантажних вагонів [Текст] : ЦВ-0143 : ВНД УЗ 32.2.03.042-2014 : затв. М-вом інфраструктури України 16.01.2014. – К. : ТОВ «Девалта», 2014. – 200 с.

Исследование консистентных смазок для роликовых подшипников букс подвижного состава [Текст] / В. С. Шадикян, И. Д. Корэ, М. С. Коган, И. Г. Цуркан // Тр. ВНИИЖТ. – М. : Трансжелдориздат, 1959. Вып. 180. – С. 4-42.

Мартинов, І. Е. Визначення довговічності конічних підшипників для рухомого складу [Текст] / І. Е. Мартинов : зб. наук. пр. / Укр. держ. акад. залізнич. трансп. – Х., 2007. – Вип. 86. – С. 56-61.

Нарышкина, В. Н. Подшипники качения [Текст] : справочник-каталог / В. Н. Нарышкина, Р. В. Корсташевский [и др.]. – М. : Машиностроение, 1984. – 280 с.

Особенности поведения противозадирной присадки в смазке для буксовых роликовых подшипников [Текст] / И. Г. Цуркан, М. С. Коган, В. А Самошин, А. Н. Мирза, З. М. Милосердова // Тр. ЦНИИ МПС. – М. : Транспорт, 1973. - Вып. 490. –С. 38-48.

Перель, Л. Я. Подшипники качения: Расчет, проектирование и обслуживание опор [Текст] : справочник / Л. Я. Перель. – М. : Машиностроение, 1983. – 543 с.

Розробка програми-методики та проведення порівняльних стендових випробувань циліндричних буксових підшипників, обладнаних різними типами мастил [Текст] : звіт про НДР (заключ.) : 10/2-13 / Укр. держ. акад. залізнич. трансп. ; кер. Мартинов І. Е. ; викон.: Равлюк В. Г. [та ін.] – Х., 2013. – 31 с. – Бібліогр.: с. 29–31. – № ДР 0113U001806. – Інв. № 0713U007540.

Синицин, В. В. Пластичные смазки за рубежом [Текст] : справочник / В. В. Синицин. – М. : Химия, 1983. – 328 с.

Синицин, В. В. Подбор и применение пластичных смазок [Текст] / В. В. Синицин. – М. : Химия, 1969. – 376 с

Цуркан, И. Г. Обобщение опыта эксплуатации смазки 1-ЛЗ в буксах с роликовыми подшипниками [Текст] / И. Г. Цуркан, И. Д. Корэ // Тр. ЦНИИ МПС. – М. : Транспорт, 1967. - Вып. 335. – С. 5-21.

Цюренко, В. Н. Надежность роликовых подшипников вагонов [Текст] / В. Н. Цюренко, В. П. Петров. – М. : Транспорт, 1982. – 96 с.

Чебаненко, В. М. Результаты испытаний для букс подвижного состава с роликовыми подшипниками [Текст] / В. М. Чебаненко, С. В. Перов : межвуз. сб. науч. трудов / МИИТ. – М. : МИИТ, 1984. - Вып. 746. –С. 85-104.

_______________________________

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-12-22

Номер

Розділ

Рухомий склад залізниць