DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.149.2014.82573

ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРУЖЕНЬ ТА ДЕФОРМАЦІЙ ЗАЛІЗОБЕТОННОЇ ПЛИТИ ЗІ СТАЛЕВИМ ОБРАМЛЕННЯМ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ ЛІРА

Leonid Ivanovich Storogenko, Alexander Vasilevich Nyzhnyk, Oleg Volodimirovich Klestov

Анотація


Ми представляємо розрахунок залізобетонної плити зі сталевим обрамленням у програмному комплексі ЛІРА. В статті досліджується плита оперта по контуру та завантажена у чотирьох точках. В процесі розрахунку враховано фізичну нелінійність роботи матеріалів конструкції. Проведено аналіз відповідності результатів розрахунку плит експериментальним даним

Ключові слова


плита, сталезалізобетон, модель, розрахунок, рама, напруження, деформації

Повний текст:

PDF

Посилання


Гвоздев, А.А. Прочность, структурные изменения и деформации бетона [Текст]/ А.А. Гвоздев и др.. – М.: Госстройиздат, 1978. – 296 с.

Johnson, R.P. Composite structures of steel and concrete - beams, slabs, columns, and frames for buildings [Текст] / R.P. Johnson // Blackwell Publishing: Wiley-Blackwell, 2004. – 248 р.

Городецкий, А.С. Учет нелинейной работы железобетонных конструкций в практических расчетах [Текст] / А.С. Городецкий, М.С. Барабаш //. Строительство, материаловедение, машиностроение // Сб. научн. Трудов. – Дн-вск: ПГАСА, 2014. – Вып.77. – С.54-59.

Карпенко, Н.И. Развития методов проектирования строительных конструкций, зданий и сооружений [Текст] / Н.И. Карпенко, В.И. Травуш // Сб. ст. Международ, науч.-техн. конф. «Эффективные строительные конструкции: теория и практика». Пенза, 2002. – С.5 – 8.

Клованич, С.Ф. Метод конечных элементов в нелинейных расчетах пространственных железобетонных конструкцій [Текст] / С.Ф. Клованич, Д.И. Безушко // Одесса: ОНМУ, 2009. – 90 с.

Клованич, С.Ф. Пространственный анализ напряженно-деформированного состояния железобетонных плит при продавливании методом конечних элементов в нелинейной постановке [Текст]/ С.Ф. Клованич // Будівельні конструкції: Міжвідомчий науково-техн. збірник наук. праць. – Вип. 74: В 2-х кн..: Книга 1. – Київ, ДП НДІБК, 2011. – С. 691 – 695.

Барабаш, М.С. Методи комп’ютерного моделювання для розрахунку сталезалізобетонних плит перекриття [Текст] / М.С. Барабаш, О.І. Лапенко// Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво). – ПолНТУ. – 2012, с. 12 – 17.

Нижник, О.В. Безбалкові та часторебристі сталезалізобетонні перекриття [Текст]/ О.В. Нижник // Полтава: Видавець Шевченко Р.В., 2012. - 380 с.

Стороженко ,Л.І. Збірна залізобетонна плита перекриття зі сталевим обрамленням [Текст]/ Л.І. Стороженко, О.І. Лапенко, О.В. Нижник // Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. науч. трудов. Вып. №50. – Дн-вск., ПГАСА, 2009. – С. 538 – 543.

Сторожеко, Л.І. Експериментальні дослідження плит перекриття зі сталевим обрамленням у порівнянні зі звичайними залізобетонними плитами [Текст] / Л.І. Стороженко, О.В. Нижник, О.В. Клестов, С.А. Гапченко, О.О. Горб, О.Ф. Дячук // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди.Збірник наукових праць. Вип. № 25. – Рівне, Національний університет водного господарства та природокористування, 2013. – С. 454– 465.
Flag Counter