ВИСОКОМІЦНІ БЕТОНИ НА МЕХАНОАКТИВОВАНОМУ В’ЯЖУЧОМУ

Автор(и)

  • Ivan Vasilyevich Barabash Д-р техн. наук, професор кафедри міського будівництва і господарства Одеської державної академії будівництва та архітектури, Ukraine
  • L. Nikolaevna Ksenshkevich професор кафедри міського будівництва і господарства Одеської державної академії будівництва та архітектури, Ukraine
  • Е. Nikolaevna Krantovskaya к-т техн. наук, доцент кафедри опору матеріалів Одеської державної академії будівництва та архітектури, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.149.2014.82583

Ключові слова:

механоактивація, органо-мінеральна добавка, мікрокремнезем, високоміцний бетон, витрата в'яжучого, питома поверхня

Анотація

У статті розглядаються питання отримання високоміцних бетонів шляхом механоактивації рядового портландцементу з органо-мінеральної добавкою. Проведений експеримент дозволив встановити вплив незалежних факторів (х1 - вміст мікрокремнезема в в'яжучому - 5±5%; х2 - витрата в'яжучого в бетоні - 450±100кг/м3; х3 - питома поверхня (Sпит) портландцементу - 400±100м2/кг) на фізико-механічні властивості бетону. Виявлено підвищення міцності бетону у всьому досліджуваному часовому діапазоні (3, 7  і  28 діб).

Посилання

Каприелов, С.С. Влияние структуры цементного камня с добавками микрокремнезема и суперпластификатора на свойства бетона. [Текс] / С.С. Каприелов, А.В. Шейнфельд, Ю.Р. Кривобородов//Бетон и железобетон, 1992. № 7. - С.4-7.

Батраков, В.Г. Оценка ультрадисперсных отходов металлургических производств как добавок в бетон. [Текс] / В.Г.Батраков, С.С. Каприелов, Ф.М.Иванов, А.В.Шейнфельд. // Бетон и железобетон, 1990, № 12, С.15-17.

Федоркин, С.И. Механоактивация вторичного сырья в производстве строительных материалов. - Симферополь: Таврия, 1997.-180с.

Барабаш, І.В. Механохімічна активація мінеральних в’яжучих речовин. - Навчальний посібник. - Одеса. Астропрінт, 2002. - 100с.

Баженов, Ю.М. Технология бетона. [Текс] / Ю.М. Баженов. – М.: Изд-во АВС, 2003. - 500 с.

Рунова, Р.Ф. Формирование структуры высокопрочных бетонов. [Текс] / Р.Ф. Рунова, И.И. Руденко, В.В. Троян, В.В. Товстонис, С.П. Щербина, Л.Д. Пашина // Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка №29, 2008 р., с.91-97.

Миненко, Е.Ю. Усадка и усадочная трещиностойкость высокопрочных бетонов с органоминеральными модификаторами: Дис. канд. техн. наук: 05.23.05: Пенза – 2004, 157 c.

Демьянова, В. С. Об использовании дисперсных наполнителей в цементных системах. [Текс] / В.С. Демьянова, В.И. Калашников, А.А. Борисов // Жил. стр-во.1999, № 1.

Барабаш, И.В., Интенсивная раздельная технология бетонов на наполненном известковом вяжущем. [Текс] /И.В. Барабаш, В.И. Соломатов //– Строительные материалы. – 1992. - № 1. – С. 4-5

Барабаш, И.В. Механизмы организации структуры механоактивированных грубодисперсных систем. – В зб.: Композиційні матеріали для будівництва. [Текс] /И.В. Барабаш, В.Н. Выровой //– Вісник ДДАБА. – 2000. – 2 (22). – Макіївка. – С.12-15.

Соломатов, В.И., Дворкин Л.И., Чудновский С.М. Пути активации наполнителей композиционных материалов // Изв. вузов. Стр-во и арх.-ра. – 1987. - № 1. – С. 60-63.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-12-22

Номер

Розділ

Будівельні матеріали, конструкції та споруди