СТАЛЕБЕТОННІ ЦИЛІНДРИЧНІ НЕСУЧІ ЕЛЕМЕНТИ ОПОР БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД НОВОГО ТИПУ, ЇХ НЕСУЧА ЗДАТНІСТЬ

Автор(и)

  • Elena Vasil’yevna Sin’kovskaya асистент кафедри «Мости, конструкції і будівельна механіка» Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, Ukraine
  • Evgenij Aleksandrovich Surzhan аспірант кафедри «Будівельних конструкцій» Харківського національного університету міського господарства ім. А.Н. Бекетова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.149.2014.82724

Ключові слова:

опора будівель та споруд, несуча здатність, сталебетон, обойма, бетонне ядро

Анотація

Запропоновано патенто-чисте рішення сталебетонного циліндричного несучого елементу опори будівель та споруд в сітчастій обоймі, що дозволяє знизити вагу сталевої обойми та, при цьому, зберегти необхідні показники міцності конструктиву. Було запропоновано теоретичний розрахунок сталебетонного циліндричного конструктиву, який враховує сумісну роботу бетонного ядра та стальної обойми

Посилання

Патент на корисну модель №74783 Україна, Е04В 5/43 (2006.01) Стикове з’єднання перекриття зі сталезалізобетонною колонною / Шмуклер В.С., Синьковська О.В., Шуткін М.Б., Шуткін Б.М. – u 2012 05131; заявка 25.04.2012; публікація 12.11.2012, Бюл.№21

Синьковская Е.В. Опора моста облегченного типа // Науковий вісник будівництва. – Х., ХНТУБА ХОТВ АБУ, 2012. – Вип.68. – с.96-100.

Шмуклер В.С., Петрова Е.А., Синьковская Е.В Рациональные конструкции сталебетонных мостовых опор // Науковий вісник будівництва. – Х., ХДТУБА ХОТВ АБУ, 2013. – Вип.74. – с.148-156.

Шмуклер В.С., Климов Ю.А., Бурак Н.П. Каркасные системы облегченного типа – Х.: Золотые страницы, 2008. – 336с.

ГОСТ 8706-78 Листы стальные просечно-вытяжные. Технические условия. – М.: Государственный комитет СССР по стандартам, 1981. – 11с.

Синьковская Е.В. Экспериментальные исследования мостовых опор нового типа.//Актуальные вопросы строительства: материалы Одиннадцатой Международной науч.-техн. конф./редкол.: В.Т. Ерофеев (отв. ред.) [и др.]. – Саранск: издательство Мордов. ун-та, 2013. – с.296-301.

Шмуклер В.С., Синьковская Е.В. Экспериментальные исследования сталебетонных столбчатых мостовых опор при внецентренном малоцикловом сжатии // Будівельні конструкції: зб. наук. праць. – К.: ДП НДІБК, 2012. – Вип.79. – с. 363-369.

Синьковская Е.В. Методика испытаний сталебетонних колонн при малоцикловых загружениях // Науковий вісник будівництва. – Х., ХДТУБА ХОТВ АБУ, 2011. – Вип.65. – с.210-216.

Феодосьев В.И. Избранные задачи и вопросы по сопротивлению материалов /В.И. Феодосьев – М.: Наука,1967 – 376с.

Авдонин А.С. Прикладные методы расчета оболочек и тонкостенных конструкций. – М.: Изд. «Машиностроение», 1969. – 402с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-12-22

Номер

Розділ

Будівельні матеріали, конструкції та споруди