РОЗРОБКА ПРОЦЕДУРИ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ПОБУДОВИ ГРАФІКА РУХУ ПОЇЗДІВ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ НАПРЯМКУ

Автор(и)

  • Галина Олегівна Прохорченко Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine
  • Роксоляна Іванівна Семененко Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.165.2016.87711

Ключові слова:

графік руху поїздів, залізнична інфраструктура, залізничний напрямок

Анотація

Робота присвячена розробці процедури автоматизованого складання графіка руху поїздів на залізничному напрямку. Проаналізовано досвід автоматизованого складання графіка руху поїздів та обґрунтовано необхідність використання процедури для автоматизації розробки графіка руху поїздів, яка заснована на евристичних методах для підвищення точності та якості складання графіка, що є актуальним завданням в період реформування залізничного транспорту України.

Посилання

Інструкція зі складання графіка руху поїздів на залізницях України [Текст]: ЦД-0040.– Затв. Укрзалізниця 05.04.2002. – Вид.офіц. – К.: Транспорт України, 2002. – 164 с. затверджена наказом Укрзалізниці від № 170-Ц.

Pena-Alcaraz, M. Train Timetabling Problem for Complex Railway Systems [Text] / M. Pena-Alcaraz, A. Ramos, P. Fernandez, A. Cucala // XXIII European Chapter on Combinatorial Optimization – Combinatorial Optimization Conference ECCO-CO. – 2010. – Р. 25.

Szpigel, B. Optimal train scheduling on a single track railway [Text] / B. Szpigel // In Proceedings of IFORS Conference on Operational Research'72. – 1973. – 72(6). – Р. 343-352.

Zhou, Х. Single-track train timetabling with guaranteed optimality: Branch-and-bound algorithms with enhanced lower bounds[Text] / X. Zhou, M. Zhong //Transportation Research Part B 41. – 2007. – №41. – Р. 320–341.

Zhou, Х. Bi-criteria train scheduling for high-speed passenger railroad planning applications [Text] / X. Zhou, M. Zhong // European Journal of Operational Research. – 2005. – № 167 (3). – Р. 752-771.

Caprara, A. Modelling and solving the train timetabling problem [Text] / A. Caprara, M. Fischetti, P. Toth, // Operations Research. – 2002. – № 50(5) . – Р. 851-861.

Hansen, I. A. Railway Timetabling & Operations. Analysis - Modelling - Optimisation - Simulation - Performance Evaluation [Text] / I. A.Hansen; J. Pachl. – Hamburg.: Eurailpress, 2014. – 332 p.

Петров, А. П. Составление графика движения поездов на ЭЦВМ [Текст] / А.П. Петров. – М.: Трансжелдориздат, 1962. – 122 с.

Каретников, А. Д. Исследование проблем совершенствования графика движения поездов [Текст] : автореф. дис… д-ра техн. наук: 05.22.08 / А. Д. Каретников; [Москов. ин-т инж. ж.-д. трансп.]. – М., 1961. – 23 с.

Самарина, Н. А. Составление двухпутного графика движения поездов на ЭВМ [Текст] / Н.А. Самарина. – М.: Транспорт, 1971. – 124 с.

Тишкин, Е. М. Автоматизация разработки графика движения поездов [Текст]/ Е.М.Тишкин. – М.: Транспорт, 1974. – 136 с.

Каретников, А. Д. График движения поездов [Текст] / А.Д. Каретников, Н.А. Воробьев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Транспорт, 1979. – 301 с.

Осьминин, А. Т. Об автоматизации графика движения поездов [Текст] / А.Т. Осьминин, В.А. Анисимов, Н.А. Клюев [и др.] // Железнодорожный транспорт. – 2012. – №.4. – С. 3-9.

Притула, М. М. Алгоритм побудови графіка руху поїздів [Текст] / М.М. Притула, М.М. Гончаров, Р.А. Шпакович // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". – 2008. – № 629. – С. 146-152.

Бутько, Т. В. Формування процедури автоматизації розробки графіка руху поїздів на основі алгоритму штучних бджолиних колоній [Текст] / Т.В. Бутько, Г.О. Прохорченко // Транспортні системи та технології перевезень: зб. наук. праць ДНУЗТ ім. акад. В. Лазаряна. – 2015. – № 9. – С. 10-15.

Проведення дослідного автоматизованого розрахунку нормативного графіка руху поїздів на залізничному напрямку [Текст]: звіт з НДР [Українська державна академія залізничного транспорту]; керівник Т.В. Бутько; відповідальний виконав. А.В. Прохорченко [та ін.]. – Харків, 2014. – 108 с. – ДО № 0214U005803.

Landex, A. Network effects in railway systems [Text] / A. Landex // Association for European Transport and contributors. – 2007. – P. 16.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-26

Номер

Розділ

Статті