ФОРМУВАННЯ ЦІЛЬОВОЇ ФУНКЦІЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИТРАТ ЛОГІСТИЧНОГО ПРОЦЕСУ

Автор(и)

  • Євген Іванович Куш Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, Ukraine
  • Василь Сергійович Скрипін Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.165.2016.87721

Ключові слова:

ефективність, цільова функція, транспортні витрати, складські витрати, запас, логістичний процес

Анотація

У статті проведено дослідження, направлене на формування цільової функції логістичного процесу. Для цього було визначено показник ефективності логістичної системи – загальні витрати, які складаються з витрат її учасників. Формалізовано залежність витрат транспортного учасника логістичної системи від вантажопідйомності і кількості транспортних засобів. Визначено статті змінних і постійних витрат на утримання складу. Проведено дослідження зміни постійних і змінних витрат складського господарства залежно від обсягу вантажообігу і площі складу.

Посилання

Mentzer, J. T. An efficiency/effectiveness approach to logistics performance analysis [Text] / J. T. Mentzer, B. P. Konrad // Journal of business logistics. – 1991. – Т. 12. – №. 1. – P. 33-62.

Chow, G. Logistics performance: definition and measurement [Text] / G. Chow, T. D. Heaver, L. E. Henriksson // International journal of physical distribution & logistics management. – 1994. – Т. 24. – №. 1. – P. 17-28.

Крикавський, Є. В. Логістика. Основи теорії [Текст]: підручник / Є. В. Крикавський. – Львів: НУ «Львівська політехніка», «Інтелект–Захід», 2004. – 416 с.

Крикавський, Є. В. Логістичні системи [Текст]: навч. посібник / Є. В. Крикавський, Н. В. Чорнописька. – Львів: НУ «Львівська політехніка», 2009. – 264 с.

Неруш, Ю. М. Логистика [Текст]: учеб. для вузов / Ю. М. Неруш. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 495 с.

Левкин, Г. Г. Контроллинг и управление логистическими рисками [Текст] / Г.Г. Левкин, Н. Б. Куршакова. – М.-Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 142 с.

Воркут, А. И. Грузовые автомобильные перевозки [Текст] / А. И. Воркут. – К. : Вища школа,. 1986. – 447 с.

Berwick, M. Truck costing model for transportation managers [Text] / M. Berwick, M. Farooq. – Mountain-Plains Consortium, 2003. – 61 р.

Zegras, С. An analysis of the full costs and impacts of transportation in Santiago de Chile [Text] / С. Zegras, T. Litman. – International Institute for Energy Conservation, 1997. – 173 р.

Chen, T. D. The economics of transportation system: a reference for practitioners [Text] / T. D. Chen, K. Larsen, B. Nichols K. Kockelman. – University of Texas at Austin, 2013. – 310 p.

Лавриков, И. Н. Экономика автомобильного транспорта [Текст]: учеб. пособие / И.Н. Лавриков, Н. В. Пеньшин; под науч. ред. д-ра экон. наук, проф. И. А. Минакова. – Тамбов : Изд-во ГОУ ВПО ТГТУ, 2011. – 116 с.

Железняк, О. О. Визначення собівартості пасажирсько-транспортного процесу [Текст] / О. О. Железняк, Л. М. Олещенко // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №11. – С. 218-226.

The economics of transportation system : a reference for practitioners [Text] / K. Kockelman, T. D. Chen, K. Larsen, B. Nichols. – Austin : University of Texas at Austin, 2014. – 316 p.

Левкин, Г. Г. Логистика: теория и практика [Текст] / Г. Г. Левкин. – Ростов н/Д : Феникс, 2009. – 221 с.

Аникин, Б. А. Коммерческая логистика [Текст]: учебник / Б.А. Аникин, А.П. Тяпухин. – М. : Проспект, 2015. – 432 с.

Калинина, Т. Б. Учет затрат и калькулирование себестоимости на автотранспортных предприятиях [Текст] / Т. Б. Калинина // Бухгалтерский учет, статистика. Экономические науки. – 2013. – № 4. – С.141-144.

Крикавський, Є. В. Логістика для економістів [Текст]: підручник / Є.В. Крикавський. – 2-ге вид., випр. і доп. – Львів: НУ «Львівська політехніка», 2014. – 476 с.

Миротин, Л. Б. Логистика. Управление в грузовых транспортно-логистических системах [Текст] / Л. Б. Миротин. – М.: Юристъ, 2002. – 414 с.

Фасоляк, Н.Д. Управление производственными запасами [Текст] / Н. Д. Фасоляк. – М. : Экономика, 1978. – 271 с.

Стерлигова, А. Н. Управление запасами в цепях поставок [Текст]: учебник / А.Н. Стерлигова. – М. : Инфра-М, 2008. – 430 с.

Инютина, К. В. Нормирование производственных запасов с применением математико-статистических методов [Текст] / К. В. Инютина. – М.: Статистика. – 1969. – 112 с.

Долгов, А. П. Теория запасов и логистический менеджмент: методология системной интеграции и принятия эффективных решений [Текст] / А. П. Долгов. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2004. – 272 с.

Куш, Е. И. Определение затрат на перевозку грузов автомобильным транспортом [Текст] / Е. И. Куш, В. С. Скрыпин // Национальная ассоциация ученых: ежемес. науч. журн. – Екатеринбург: НАУ, 2016. – № 3 (13). – Ч. 1. – С. 18–20.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-26

Номер

Розділ

Статті