DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.165.2016.87756

АНАЛІЗ ВІДОМИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЩОДО ДОЦІЛЬНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ОДНОСТОРОННІХ І ДВОСТОРОННІХ СОРТУВАЛЬНИХ СТАНЦІЙ

Максим Юрійович Куценко, Анастасія Олександрівна Повод, Анастасія Миколаївна Денисенко, Ірина Олександрівна Пєвнєва, Зоряна Миколаївна Михалєвич

Анотація


Сортувальні станції відіграють вирішальну роль, забезпечуючи переробку і формування технічних маршрутів. Ключовою проблемою завжди була проблема вибору типу станції – одностороння чи двостороння.

Завдання обґрунтування сфер застосування односторонніх і двосторонніх сортувальних станцій необхідно розглядати з урахуванням динаміки зміни обсягів роботи.

Основною теоретичною прогалиною слід вважати відсутність обґрунтованих рекомендацій щодо закриття однієї з сортувальних систем на двосторонніх станціях внаслідок зниження обсягу переробки.


Ключові слова


одностороння сортувальна станція, двостороння сортувальна станція, етапність розвитку сортувальної станції

Повний текст:

PDF

Посилання


Транспортна стратегія України на період до 2020 року [Електронний ресурс]: схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2009 р. №1555-р. – Режим доступу: www/URL: http://www.mintrans.gov.ua/ uk/discussion/15621.html/ 10.12.2009. – Загол. з екрана.

Олейникова, Л. А. Сферы применения односторонних и двусторонних сортировочных станций при росте и спаде объемов переработки вагонов [Текст]: дисс. … канд. техн. наук: 05.22.08 / Л. А. Олейникова. – СПб., 2006. – 198 с.

Образцов, В. Н. Основные данные для проектирования железнодорожных станций [Текст] / В. Н. Образцов. – М.; Л., 1929. – 156 с.

Образцов, В. Н. Станции и узлы [Текст] / В. Н. Образцов. – М.: Трансжелдориздат, 1935. – 315 с.

Бартенев, П. В. Железнодорожные станции и узлы [Текст] / П. В. Бартенев. – М.: Трансжелдориздат, 1953. – 504 с.

Гликман, М. С. Методика выбора односторонних и двусторонних сортировочных станций [Текст] / М. С. Гликман. – М.: ВНИИ трансп. стр-ва, 1958. – 124 с.

Корнаков, A. M. Развитие крупных односторонних сортировочных станций [Текст] / А. М. Корнаков // Железнодорожный транспорт. – 1972. – №11. – С. 18 – 21.

Федотова, Т. Н. Этапы развития сортировочных станций [Текст]: автореф. дисс. … канд. техн. наук: 05.22.08 / Т. Н. Федотова. – Л.: ЛРШЖТ, 1982. – 25 с.

Минеев, А. В. Сферы применения односторонних и двусторонних сортировочных станций [Текст]: автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.22.08 / А. В. Минеев. – М.: МИИТ, 1983. – 24 с.

Дзюба, В. Г. Разработка и обоснование показателей и нормативов для проектирования сортировочных станций на перспективу [Текст]: автореф. дисс. … канд. техн. наук / Дзюба В. Г. – М., 1989. – 24 с.

Zarecky, S. The newest trends in marshalling yards automation [Text] / S. Zarecky, J. Grun, J. Zilka // Transport problems. – 2008. – T. 3, Vol. 4, Is. 1. – P. 33-38.

Yagar, S. An efficient sequencing model for humping in a rail yard [Text] / S. Yagar, F. Saccomanno, Q. Shi // Transportation Research Part A: General. – 1983. – N 17(4). – P. 251-262.
Flag Counter