DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.165.2016.87793

УМОВА СКИДАННЯ ҐРУНТУ З ОСНОВНОГО ВІДВАЛА АВТОГРЕЙДЕРА

Олександр Сергійович Саяпін, Світлана Миколаївна Камчатна, Михайло Олександрович Літвиненко, Анатолій Анатолійович Хлистун

Анотація


У статті розглянуто процес скидання ґрунту з основного косопоставленого відвала автогрейдера, проаналізовано дослідження закордонних і вітчизняних учених у даній сфері. Отримано нерівність, що описує умову скидання ґрунту з косопоставленого відвала автогрейдера, визначено чисельні величини максимально припустимої величини кута захвату, при якому починається ковзання всього об’єму ґрунту з переміщенням його по відвалу в горизонтальній площині перпендикулярно до поздовжньої осі машини.


Ключові слова


кут захвату, косопоставлений відвал, математична модель роботи автогрейдера, скидання ґрунту, сили, що діють на ґрунт

Повний текст:

PDF

Посилання


Кононов, А. А. Уточнение математической модели автогрейдера при разработке грунта основным отвалом [Текст] / А. А. Кононов // Изв. вузов. Строительство. – 2006. – № 7. – С. 92-97.

Кононов, А. А. К вопросу моделирования работы автогрейдера при разработке грунта основным отвалом [Текст] / А. А. Кононов // Изв. вузов. Строительство. – 2006. – № 5. – С. 45-51.

Волков, Д. П. Машины для земляных работ [Текст]: учеб. для вузов / Д. П. Волков, В. Я. Крикун, П. Е. Тотолин [и др.]; под общ. ред. Д. П. Волкова. – М.: Машиностроение, 1992. – 448 с.

Тепляков, И. М. О разработке грунта основным отвалом автогрейдера [Текст] / И. М. Тепляков, А. В. Василенко, В. И. Енин [и др.] // Математическое моделирование, компьютерная оптимизация технологий, параметров оборудования и систем управления: межвуз. сб. науч. тр. – Воронеж: ВГЛТА, 2005. – С. 119-122.

ДБН В.2.8-12-2000. Будівельна техніка. Типові норми витрат пального і змащувальних матеріалів для експлуатації техніки в будівництві [Текст]: Затв. Держбуд України, наказ №9 від 12.01.2000 р. – К., 2000. – 62 с.

ДСТУ 3313-96. Автогрейдеры. Термины и определения [Текст]. – К., 1996. – 38 с.

Ульянов, Н. А. Колесные движители строительных и дорожных машин [Текст] / Н. А. Ульянов. – М.: Машиностроение, 1982. – 279 с.

Kosolapov A.I., Kaderov M.Y. , Kosolapova, S.A. Hybrid mining technology for marble deposit under severe climate conditions // Gornyi Zhurnal, Volume 2016, Issue 3, P. 33-37. – Режим доступа: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84964374809&origin= inward&txGid=A6CB598CC4D1CCAB34141FEB3BAED4ED.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a2#.
Flag Counter