DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.164.2016.92622

ОБҐРУНТУВАННЯ РЕЗЕРВІВ РЕМОНТНОГО ГОСПОДАРСТВА ПРИ ПЕРЕХОДІ НА УТРИМАННЯ ШРС

Олександр Семенович Крашенінін, Микола Миколайович Костюченко, Сергій Іванович Соколенко

Анотація


Система утримання ШРС в умовах України на першому етапі передбачає організацію ТО та ТР силами постачальників ШРС, а в подальшому її адаптування в ремонтну галузь для можливості виконання ТО, ПР у будь-якому депо.

Відповідно до цього в статті проаналізовано питання щодо визначення методики оцінки резервів ремонтного господарства депо.

Показано, що пошук резервів ремонтного господарства доцільно проводити за допомогою положень теорії масового обслуговування. На основі визначення основних характеристик ТМО показана процедура їх пошуку і лімітуючі параметри системи.


Ключові слова


ШРС – швидкісний рухомий склад; пропускна спроможність; ремонтна потужність депо

Повний текст:

PDF

Посилання


Методы оценки жизненного цикла тягового подвижного состава железных дорог [Текст]: монография / Э. Д. Тартаковский, С. Г. Грищенко, Ю. Е. Калабухин [и др.]. – Луганск: Изд-во «Ноулидж», 2011. – 174 с.

Галкин, В. Г. Надежность тягового подвижного состава [Текст]: учеб. пособие для вузов ж.-д. трансп. / В. Г. Галкин, В. П. Парамзин, В. А. Четверов. – М.: Транспорт, 1981. – 184 с.

Северцев, Н. А. Надежность сложных систем в эксплуатации и отработке [Текст]: учеб. пособие для вузов / Н. А. Северцев. – М.: Высш. школа, 1989. – 432 с.

Оцінка показників ТО при подовженні терміну експлуатації ТРС по наробці [Текст] / Е. Д. Тартаковський, О. В. Устенко, О. С. Крашенінін [та ін.] // зб. наук. праць Укр. держ. акад. залізнич. трансп. – Харків: УкрДАЗТ, 2012. – Вип. 132. – С. 5-11.

Крашенінін, О. С. Покращення організації технічного обслуговування та поточного ремонту тягового рухомого складу в післянормативний термін його використання [Текст] / О. С. Крашенінін, О.О. Шапатіна, Ю.В. Черняк // Транспортні інновації. – К., 2011. – № 9. – С. 26-28.

Крашенінін, О. С. Оцінка ефективності системи подовження терміну служби ТРС більш нормативного і оновлення експлуатаційного парку [Текст] / О. С. Крашенінін, П. О. Харламов // Вісник Східноукраїнського університету ім. Володимира Даля: наук. журнал. – Луганськ, 2012. – № 3(174). – С. 109-113.

Вентцель, Е. С. Исследование операций: задачи, принципы, методология [Текст] / Е. С. Венцель. – 2-е изд. — М.: Наука, 1988. — 208 с.

Венцтель, Е. С. Теория вероятностей [Текст] / Е. С. Вентцель. – 4-е изд. – М.: Наука, 1969.

Гнеденко, Б. В., Элементарное введение в теорию вероятностей [Текст] / Б.В. Гнеденко, А.Я. Хинчин. – 7-е изд. – М.: Наука, 1970.

Колмогоров, А. Н. Основные понятия теории вероятностей [Текст] / А.Н. Колмогоров. – 2-е изд. – М.: Наука, 1974.

Ansell J. Risk, Analysis, Assessment and Management / J.Ansell, F.Wharton - Wiley, 1992.

Zadeh L.A. Outline of a new approach to the analysis of complex systems and decision process / Zadeh L.A. // IEEE Trans. Sys. Man. Cyb, SMC - 3, 1977. - No.1
Flag Counter