УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЇЗДОПОТОКІВ У МЕЖАХ МІЖНАРОДНИХ ТРАНСПОРТНИХ КОРИДОРІВ

Автор(и)

  • Тетяна Владиславівна Головко Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine
  • Сергій Едуардович Гусаров Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.164.2016.92624

Ключові слова:

міжнародні транспортні коридори, прикордонні передавальні станції, система прийняття рішень

Анотація

У статті розглянуто питання щодо удосконалення організації поїздопотоків у межах міжнародних транспортних коридорів (МТК), а саме причини затримок їх на прикордонних передавальних станціях. Розроблено математичну модель просування міжнародних вагонопотоків по мережі залізниць України, структура якої включає цільову функцію - питомі експлуатаційні витрати на один вагон упродовж всього логістичного ланцюга та систему обмежень, яка визначає технічні, технологічні та нормативні умови. Прийнято рішення про впровадження інтерактивної комп’ютерної системи підтримки прийняття рішень, яка буде допомагати в покращенні процесу просування вагонопотоків в умовах функціонування МТК.

Посилання

Design of a rail transit line for profit maximization in a linear transportation corridor [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/ S1366554511000627.

Enhancing international rail transportation [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210970614000535.

Бутько, Т. В. Нечітка логіка в ситуаційних моделях на залізничному транспорті [Текст] / Т.В. Бутько, О.В. Лаврухін, О.П. Бочаров // Зб. наук. праць. – Харків: УкрДАЗТ, 2005. – Вип. 66. – С. 5-10.

Бутько, Т. В. Принципи створення систем підтримки прийняття рішень на залізничному транспорті [Текст] / Т.В. Бутько, О.В. Лаврухін // Зб. наук. праць. – Донецьк: ДонІЗТ, 2005. – Вип. 2. – С. 5-12.

Ломотько, Д. В. Формування транспортного процесу залізниць України на базі логістичних принципів [Текст] : дис… д-ра техн. наук: 05.22.01 – «Транспортні системи» / Д.В. Ломотько; МОН України, Українська державна академія залізничного транспорту. – Харків: УкрДАЗТ, 2008. – 189 с.

Бідюк, П. І. Проектування комп’ютерних інформаційних систем підтримки прийняття рішень [Текст]: навч. посібник / П.І. Бідюк, Л.О. Коршевнюк. – К.: ННК „ІПСА” НТУУ „КПІ”, 2010. – 13 с.

Класифікація та структура інформаційних систем [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://bankreferatov.com.ua/referat/nformatika/1_object36361.html .

Технологічний процес роботи Харківської дирекції Південної залізниці [Текст] : технічна документація. – 2011. – 364 с.

Умови руху та порядок обслуговування поїздів на прикордонних станціях від 05.06.2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://poizd.uz.ua/58-umovi-ruxu-ta-poryadok-obslugovuvannya-poyizdiv-na-prikordonnix-stanciyax.html .

Мережа міжнародних транспортних коридорів на території України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mtu.gov.ua/en/show/transports.html .

Укрзалізниця: вантажопотік міжнародними транспортними коридорами України за 8 місяців поточного року збільшився на 2% від 16.09.2013 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mtu.gov.ua/en/news/36717.html .

Долгополов, П. В. Удосконалення диспетчерського керівництва дільниці на основі прогнозного моделювання перевізного процесу [Текст] / П.В. Долгополов, Т.В. Головко, Т.В. Галишинець, [та ін.] // Зб. наук. праць Укр. держ. акад. залізнич. трансп. – Харків: УкрДАЗТ, 2014. – Вип. 146. – С. 61-65.

Калашнікова, Т. Ю. Удосконалення інформаційно-керуючої системи залізниць в умовах інтероперабельності [Текст] / Т.Ю. Калашнікова, Є.Д. Кіценко // Вісник національного технічного університету «ХПІ». Сер. Механіко-технологічні системи та комплекси. – 2016. – Вип. 49. – С. 36-39.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-10-27

Номер

Розділ

Статті