УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ МАРШРУТІВ ПРЯМУВАННЯ МІЖРЕГІОНАЛЬНИХ ПАСАЖИРСЬКИХ ПОЇЗДІВ НА ЗАЛІЗНИЦЯХ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Денис Володимирович Константінов Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine
  • Ольга Миронівна Івать Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.164.2016.92627

Ключові слова:

міжрегіональні поїзди, пасажирські перевезення, генетичний алгоритм, моделювання маршрутів, оптимальний маршрут

Анотація

У роботі розглянуто питання про раціональну організацію маршрутів прямування міжрегіональних пасажирських поїздів на залізницях України. Запропоновано удосконалення моделі системи підтримки прийняття рішень на основі використання еволюційного моделювання та генетичного алгоритму, призначеної для формування маршрутів прямування. На основі удосконаленої моделі можливе створення автоматизованої системи управління формуванням оптимальних маршрутів прямування міжрегіональних пасажирських поїздів.

Посилання

Обсяг пасажирських перевезень в Україні снизився [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zatramvaj.org.ua/anonsu/Obem-passazhirskih-perevozok-v-Ukraine-snizilsya.

Копитко, В. І. Маркетинго-логістичний підхід в організації пасажирських перевезень на залізничному транспорті [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.vuzlib.org/.

Концепція Державної програми реформування залізничного транспорту від 27 грудня 2006 р. № 651-р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uz.gov.ua/.

Константінов, Д. В. Удосконалення технології організації приміських перевезень [Текст] / Т.В. Бутько, Д.В. Константінов // Зб. наук. праць. – Харків: УкрДАЗТ, 2009. – Вип. 102. – С. 15–23.

Константінов, Д. В. Розробка системи підтримки прийняття рішень з застосуванням нейро-нечіткого моделювання для реалізації оперативного регулювання композиції составів у приміському сполученні [Текст] / Д.В. Константінов // Зб. наук. праць. – Харків: УкрДАЗТ, 2009. – Вип. 111. – С. 68–81.

Константінов, Д. В. Моделювання оперативного регулювання маршрутами приміського руху на основі нечіткої логіки та нейронних мереж [Текст] / Т.В. Бутько, Д.В. Константінов // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2010. – №1(80)’. – С. 13–19.

Константінов, Д. В. Удосконалення організації маршрутів прямування приміських пасажирських поїздів на залізницях України [Текст] / Д. В. Константінов, Д. О. Бурлакова // Зб. наук. праць Укр. держ. акад. залізнич. трансп. – Харків: УкрДАЗТ, 2012. – Вип. 131. – С. 149–157.

Бутько, Т. В. Формування моделі розвитку залізничної системи швидкісних перевезень на основі принципів самоорганізації [Текст] / Т.В. Бутько, А.В. Прохорченко, Л.О. Пархоменко [та ін.] // Вісник Національного технічного університету "ХПІ": зб. наук. праць. Тематичний випуск: Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків: НТУ „ХПІ”, 2011. – № 54. – С. 67-70.

Fröidh, O. Competition on the tracks – Passengers’ response to deregulation of interregional rail services [Text] / Oscar Fröidh, Camilla Byström // Transportation Research Part A: Policy and Practice. – October 2013. – Volume 56. – Pages 1–10.

Fröidh, O. The impact of market opening on the supply of interregional train services [Text] / Oscar Fröidh, Bo-Lennart Nelldal // Journal of Transport Geography. – June 2015. – Volume 46. – Pages 189–200.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-10-27

Номер

Розділ

Статті