DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.164.2016.92641

АНАЛІЗ КОНСТРУКТИВНИХ РІШЕНЬ І ВИБІР СТРУМОПРИЙМАЧІВ РУХОМОГО СКЛАДУ ДЛЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ В УМОВАХ ШВИДКІСНОГО РУХУ

Артем Миколайович Зіньківський, Михайло Леонідович Бєляков

Анотація


У статті проведено аналіз різних типів струмоприймачів високошвидкісного рухомого складу, який експлуатується на магістральних залізницях європейських країн. Визначено переваги та недоліки різних варіантів конструкції струмоприймачів. Встановлено основні причини відривання пантографів від контактного проводу, наслідки та методи запобігання даному явищу. Визначено принципи оцінки якості роботи струмоприймачів. Запропоновано варіанти  вибору конструкції струмоприймачів для різних швидкостей руху. 


Ключові слова


струмоприймач, контактний провід, полоз, високошвидкісний рух, контактне натискання

Повний текст:

PDF

Посилання


Колесов, С. М. Матеріали та взаємодія контактної підвіски і струмоприймача [Текст]: підручник / С.М. Колесов, І.С. Колесов. – Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізнич. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2006. – 284 с.

Беляев, И. А. Токосъем и токоприемники электроподвижного состава [Текст] / И.А. Беляев, В. П. Михеев, В. А. Шиян; под ред. И. А. Беляева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Транспорт, 1976. – 184 с.

Михеев, В. П. Токосъемные устройства для высокоскоростных поездов [Текст] / В.П. Михеев // Железнодорожный транспорт. – 1997. – № 6. – С. 44-47.

Токосъем при высокоскоростном движении [Текст] // Железные дороги мира. – 2006. – № 7. – С. 55-59.

Регулируемый токоприемник для высокоскоростного подвижного состава [Текст] // Железные дороги мира. – 2006. – № 8. – С. 44-47.

Электрический износ в паре трения токоприемник – контактный провод [Текст] // Железные дороги мира. – 2007. – № 5. – С. 43-49.

Исследование контактной подвески по силам взаимодействия токоприемника и контактного провода [Текст] // Железные дороги мира. – 2007. – № 11. – С. 45-52.

Беляев, И. А. Машинисту о контактной сети и токосъеме [Текст] / И.А. Беляев. – М.: Транспорт, 1986. – 128 с.

Система відеоконтролю стану контактної мережі та струмоприймача електричного рухомого складу [Текст]: пат. 79111 Україна; МПК В60L 3/12, B60Q 11/00, G01D 3/00 / Артеменко В.В., Артеменко О.В., Фалендиш А.П., Грищенко О.В., Шершньов С.М.; заяв. та правовл. Артеменко В.В., Артеменко О.В., Фалендиш А.П., Грищенко О.В., Шершньов С.М. – заявл. 23.10.2012; опубл. 10.04.2013, Бюл. №7. – 5 с.

In search of a smoother ride on narrow gauge track. Sundararaja Gopalakrishnan // Railway Gazette International, April 2007, Р. 214-217.

Experimental research on the friction and wear properties of a contact strip of a pantograph–catenary system at the sliding speed of 350 km/h with electric current / H.J. Yang, G.X. Chen, G.Q. Gao, G.N. Wu, W.H. Zhang // Wear, Volumes 332–333, May–June 2015, P. 949-955.

Design Methodology Developed For Wheelset. K. Bel. Knani, S. Bruni, S. Cervello, G. Ferrarotty // IRJ, July 2002, Р. 27-28.

Single-Axle Bogies Promise Improvements. Y.Suda, S.Nishimur, A. Matsumoto,Y.Sato, M. Suzuki // IRJ, July 2002, Р. 30-31.

Principal Technologies of Shinkansen Bodies Leading to Series 700. J.Ito // Japanese Railway Engineering No. 149, 2002. p.1-5.
Flag Counter