МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ВИЗНАЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО МІСЦЯ РОЗТАШУВАННЯ ПАСАЖИРСЬКОЇ СТАНЦІЇ ДЛЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИСОКОШВИДКІСНИХ ПОЇЗДІВ У ВЕЛИКОМУ ЗАЛІЗНИЧНОМУ ВУЗЛІ

Автор(и)

  • Олександр Миколайович Огар Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine
  • Михайло Сергійович Дребот Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine
  • Азамат Бахтиярович Мумінов Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.166.2016.92810

Ключові слова:

пасажирська станція, високошвидкісні магістралі, високошвидкісний рух, залізничний вузол, математична модель

Анотація

Проаналізовано наукові підходи до розрахунку конструктивно-технологічних параметрів швидкісних і високошвидкісних магістралей. Сформовано математичну модель визначення раціонального місця розташування пасажирської станції для обслуговування високошвидкісних поїздів у великому залізничному вузлі на основі врахування множини факторів. Розроблено рекомендації щодо використання результатів моделювання з ув’язкою зі структурою міста. 

Посилання

Бещева, Н. И. Местное пассажирское движение на электрифицированных линиях [Текст] / Н. И. Бещева // Тр. ЦНИИ МПС. – М.: Транспорт. 1965. – Вып. 300. – С. 51-60.

Бутько, Т. В. Удосконалення підходів щодо розвитку швидкісного і високошвидкісного руху пасажирських поїздів на залізницях України [Текст] / Т. В. Бутько, Л. О. Пархоменко // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – Харків, 2014. – Вип. 4. – С. 14.

Козлов, В. Ю. План трассы и новый тип подвижного состава для высоких скоростей движения [Текст] / В. Ю. Козлов // Сб. науч. тр. МИИТа. – М.: МИИТ, 1976. – Вып. 538. – С. 80-86.

Колодяжный, Н. В. Высокоскоростное пассажирское движение на железных дорогах [Текст] / Н. В. Колодяжный. – М.: Транспорт, 1976. – 416 с.

Кочнев, Ф. П. Повышение скорости движения пассажирских поездов [Текст] / Ф.П. Кочнев. – М.: Транспорт, 1970. – 272 с.

Кочнев, П. Ф. Комплексное повышение скоростей движения поездов [Текст] / П.Ф. Кочнев. – М.: Транспорт, 1989. – 176 с.

Миронов, В. С. Вопросы проектирования высокоскоростных линий [Текст]: дис. … канд. техн. наук: 05.22.06 / Миронов Виктор Степанович. – М., 1972. – 209 с.

Пазойский, Ю. О. Организация пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте (в примерах и задачах) [Текст] / Ю. О. Пазойский, Л. С. Рябуха, В. Г. Шубко; под ред. В. Г. Шубко. – М.: Транспорт, 1990. – 240 с.

Переселенков, Г. С. Высокоскоростные железные дороги и надежность пассажирских перевозок / Г. С. Переселенков // Развитие системы пассажирских сообщений: сборник. – М.: Наука, 1984. – С. 135-148.

Розсоха, О. В. Моделювання пасажирських поїздопотоків високошвидкісних залізничних магістралей [Текст] / О. В. Розсоха, В. М. Солонець // Зб. наук. праць Укр. держ. ун-ту залізнич. трансп. – Харків: УкрДУЗТ, 2015. – Вип. 154. – С. 5-13.

Kanafani, A. The Economics of Speed – Assessing the performance of High Speed Rail in Intermodal Transportation [Тext] / A. Kanafani, R. Wang, A. Griffin // Procedia – Social and Behavioral Sciences. 8th International Conference on Traffic and Transportation Studies (ICTTS 2012). – Elsevier Ltd, 2012. – Volume 43. – P. 692-708. – Режим доступу до ресурсу: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042812010245.

Clewlow, R. R. The impact of high-speed rail and low-cost carriers on European air passenger traffic [Text] / R. R. Clewlow, J. M. Sussman, H. Balakrishnan // Transport Policy. – 2014. – Vol. 33. – P. 136 – 143.

Espinosa-Aranda J. High-speed railway scheduling based on user preferences [Text] / J. Espinosa-Aranda [et al.] // European Journal of Operational Research. – 2015, November. – Vol. 246. – P. 772 – 786.

Хамханова, Д. Н. Теоретические основы обеспечения единства экспертных измерений [Текст] / Д. Н. Хамханова. – Улан-Удэ : Изд-во ВСГТУ, 2006. – 170 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-20

Номер

Розділ

Статті