DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.166.2016.92813

ГЕОМЕТРИЧНА МОДЕЛЬ МЕХАНІЗМУ ПРИВОДА КЛАПАНІВ ТЕПЛОВОЗНОГО ДИЗЕЛЯ Д49

Володимир Ілліч Мороз, Олександр Васильович Братченко, Вадим Сергійович Тіщенко

Анотація


Стаття присвячена висвітленню особливостей проведення поелементного синтезу геометричної моделі механізму привода клапанів тепловозного дизеля Д49 і представленню розробленої з їх використанням геометричної моделі. Запропонована поетапна послідовність дій з побудови геометричної моделі, яка передбачає аналіз особливостей  конструкції механізму привода клапанів, взаємодії між його елементами, виду поверхонь елементів, вибір можливих операцій у відповідному програмному середовищі. Подано геометричну модель механізму приводу клапанів дизеля Д49, яка є основою для створення відповідної 3D моделі. Відзначено, що до переваг такої моделі в порівнянні з експериментальними дослідженнями слід віднести суттєве скорочення витрат при забезпеченні високої точності визначення характеристик руху та показників напружено-деформованого стану деталей підсистеми розподільного вала дизеля.


Ключові слова


тепловозний дизель, механізм привода клапанів, геометрична модель

Повний текст:

PDF

Посилання


Боднар, Б. Є. Теорія та конструкція локомотивів. Основи проектування [Текст]: підручник для ВНЗ залізничного транспорту / Б. Є. Боднар, Є. Г. Нечаєв, Д. В. Бобир; під ред. д-ра техн. наук, проф. Б.Є. Боднара. – Дніпропетровськ: ПП «Ліра ЛТД», 2010. – 358 с.

Тіщенко, В. С. Новий підхід до розрахункових досліджень механізмів локомотивної енергетичної установки з V-подібним дизелем [Текст] / В. С. Тіщенко // Зб. наук. праць. – Харків: УкрДАЗТ, 2010. – Вип. 86. – С. 122 – 128.

Yuliang Xu, Ziqin Wang, Jiadui Chen. Hydraulic variable valve system for improving the performance of internal combustion engine [Теxt] // Naukovyi visnyk natsionalnoho hirnychoho universytetu. – 2016. – VOL. 1. – PP. 53-58.

Тику, Ш. Эффективная работа SolidWorks 2004 [Текст] / Ш. Тику. — СПб.: Питер, 2005. — 768 с.

Guobao Xiao, Hanzi Wang, Yan Yan, Liming Zhang. Mode seeking on graphs for geometric model fitting via preference analysis [Теxt] / Pattern Recognition Letters. – 2016. – Vol. 83. – Р. 294-302.

Мороз, В. І. Особливості побудови геометричних моделей елементів модулі підсистеми розподільного вала тепловозного дизеля Д49 [Текст] / В.І. Мороз, О.В. Братченко, В. С. Тіщенко // Зб. наук. праць Укр. держ. ун-ту залізнич. трансп. – Харків: УкрДУЗТ, 2016. – Вип. 160. – С. 128-134.

Братченко, О. В. Блочно-ієрархічне описання конструкції сучасних тепловозів [Текст] / О. В. Братченко // Зб. наук. праць. – Харків: УкрДАЗТ, 2010. – Вип. 119. – С. 136-141.
Flag Counter