ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В ЗЕМЛЕУСТРОЇ: НАПРЯМИ, ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ В МІСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Автор(и)

  • Костянтин Анатолійович Мамонов Харківський національний університет міського господарства, Ukraine
  • Сергій Григорович Нестеренко Харківський національний університет міського господарства, Ukraine
  • Костянтин Ігорович Вяткін Харківський національний університет міського господарства, Ukraine
  • Олена Ігорівна Угоднікова Харківський національний університет міського господарства, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.166.2016.92848

Ключові слова:

земельна власність, земельні відносини, геоінформаційні системи, кадастрові плани

Анотація

У статті розглянуто актуальні особливості, практика та напрями застосування геоінформаційних систем у галузі земельного адміністрування України. Запропоновано методику геоінформаційного аналізу кадастрових робіт.

Посилання

Лурье, И. К. Геоинформационное картографирование. Методы геоинформатики и цифровой обработки космических снимков [Текст]: учебник / И. К. Лурье. – М.: КДУ, 2008. – 424 с.

Мамонов, К. А. Земельне адміністрування в Україні: напрями та особливості впровадження [Текст] / К. А. Мамонов, Вень Мінмін, О. В. Пиркова // Регіональна економіка та управління: наук.-практ. журнал. – Запоріжжя, 2015. – 3 серп. – С. 130-133.

Митчелл, Энди. Руководство по ГИС Анализу. Ч.1: Пространственные модели и взаимосвязи [Текст] / Митчелл Энди; пер. с англ. – К.: ЗАО ЕСОММ Со; Стилос, 2000. – 198 с.

Палеха, Ю. Містобудівний кадастр – інформаційна основа оновлення містобудівної документації у місті Києві [Текст] [Електронний ресурс] / Ю. Палеха, Т. Нечаєва, В. Смілка. – Режим доступу: http://www.google.com.ua/url?

Палеха, Ю. Н. Применение ГИС-технологий в градостроительных проектах на государственном и региональном уровнях [Текст] / Ю.Н. Палеха, А.В. Олещенко, И.В. Соломаха // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. География. – 2012. – № 1. – С. 155-166.

Хаксхольд, В. Введение в городские геоинформационные системы [Текст] / В. Хаксхольд; пер. с англ. – М.: Дата +, 1998. – 321 с.

Основные принципы геоинформационных систем [Текст]: учебн. пособие / В.Д. Шипулин [Хар. нац. акад. гор. хоз-ва]. – Харьков: ХНАГХ, 2010. – 337 с.

Ho S., Rajabifard A., Stoter J., Kalantari M. Legal barriers to 3D cadastre implementation: What is the issue? [Text] / S. Ho, A. Rajabifard, J. Stoter, M. Kalantari // Land Use Policy. 2013. – Vol. 35, N. 1. – P. 379-387.

Oosterom, P. Research and development in 3D cadastres [Text] / P. Oosterom // Environment and Urban Systems. 2013. – Vol. 40, N. 1. – P. 1-6.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-20

Номер

Розділ

Статті