ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПОЇЗДОУТВОРЕННЯ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ СОРТУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Автор(и)

  • Ганна Василівна Шаповал Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine
  • Ганна Ігорівна Шелехань Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine
  • Ірина Володимирівна Занік Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.166.2016.92849

Ключові слова:

сортувальний процес, закінчення формування, багатогрупні поїзди, імітаційне моделювання

Анотація

Наведено формалізацію задачі підвищення ефективності сортувального процесу на сортувальній станції при формуванні багатогрупних поїздів. Зазначено, що для подальшої її реалізації необхідний детальний розгляд кожного етапу сортувального процесу, що не завжди є можливим з урахуванням специфіки процесу. Запропоновано вирішення поставленої задачі за допомогою імітаційного моделювання із застосуванням математичного апарату мереж Петрі.

Посилання

Архангельский, Е. В. Одновременное формирование многогруппных поездов на сортировочных станциях [Текст] / Е. В. Архангельский // Железнодорожный транспорт. – 1979. – № 7. – С.72-5.

Сотников, И. Б. Взаимодействие станций и участков железных дорог [Текст] / И. Б. Сотников. – М.: Транспорт, 1976. – С. 77-93.

Сотников, И.Б. Интенсификация работы сортировочных станций [Текст] / И.Б. Сотников. – М.: Транспорт, 1979. – 163 с.

Флодр, Ф. Технология работы станций формирования поездов [Текст] / Ф. Флодр, В. Мойжиш, К. Волески. – М.: Транспорт, 1989. – С. 105-06.

Москалев, П. И. Непрерывность процессов переработки вагонов на станции [Текст] / П. И. Москалев. – М.: Транспорт, 1976. – 131 с.

Бобровский, В. И. Совершенствование методики выбора рациональной технологии формирования многогруппного состава [Текст] / В. И. Бобровский, И. Я. Сковрон // Зб. наук. праць Укр. держ. акад. заліз. трансп. – Харків: УкрДАЗТ, 2012. – Вип. 131. – С. 162-171.

Ivic, M. Effects of the application of conventional methods in the process of forming the pick-up trains [Text] / M. Ivic, M. Markovic, A. Markovic // Yugoslav Journal of Operations Research. – 2007. – Vol. 17 (2). – P. 245-256.

Boysen, N. Shunting yard operations: Theoretical aspects and applications [Text] / N. Boysen, M. Fliedner, F. Jaehn, E. Pesch // European Journal of Operational Research/ – 2012. – Vol. 220, Issue 1. – P. 1-14.

Lashenyh, O. Development of mathematical models for planning the duration of shunting operations [Text] / O. Lashenyh, S. Turpak, S. Gritcay, L. Vasileva, E. Ostroglyad // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2016. – Vol. 5, Issue 3 (83). – P. 40-46.

Котов, В. Е. Сети Петри. [Текст] / В. Е. Котов. – М.: Наука, 1984. – 160 с.

Питерсон, Дж. Теория сетей Петри и моделирование систем [Текст] / Дж. Питерсон. – М.: Мир, 1984 – 264 с.

Ломазова, И. А. Объектно-ориентированные сети Петри: формальная семантика и анализ [Текст] / И. А. Ломазова // Системная інформатика. – 2002. – Вып. 8. – С. 143–205.

Лескин, А. А. Сети Петри в моделировании и управлении [Текст] / А. А. Лескин, П. А. Мальцев, А. М. Спиридонов. – Л.: Наука, 1989. – 133 с.

Альошинський, Є. С. Розробка моделі функціонування системи залізничних вантажних перевезень в міжнародних транспортних коридорах [Текст] / Є. С. Альошинський // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2008. – Вип. 2. – С. 31-35.

Альошинський, Є. С. Розробка імітаційної моделі процесу виконання митних операцій на припортових пунктах переробки контейнерних вантажів [Текст] / Є. С. Альошинський, Г. І. Шелехань, О. В. Миронець // Зб. наук. праць. – Донецьк: ДонІЗТ, 2008. – Вип. 13. – С. 5-12.

Загарий, Г. И. Моделирование процесса перевозок на железных дорогах Украины с помощью расширенных сетей Петри [Текст] / Г. И. Загарий, Ю. М. Федюшин // Информа-ционно-управляющие системы на железнодорожном транспорте. – 1997. – Т. 4. – С. 52-56.

Селецький, В. С. Застосування математичного апарату мереж Петрі на залізничному транспорті [Текст] / В. С. Селецький // Залізничний транспорт України. – 2009. – № 2. – С. 3-6.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-20

Номер

Розділ

Статті