ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ЗМЕНШЕННЯ ВИКИДІВ ВІД ПРОЦЕСІВ ТЕРМІЧНОГО ЗНЕШКОДЖЕННЯ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ

Автор(и)

  • Ольга Петрівна Крот Харківський національний університет будівництва та архітектури, Ukraine
  • Олександр Іванович Ровенський Науковий Центр Національної академії наук України, Ukraine
  • Віталій Васильович Конєв Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.166.2016.92850

Ключові слова:

термічне знешкодження, побутові відходи, очищення викидів, каталізатор

Анотація

Наведено приклад сучасної технологічної схеми очищення викидів після термічного знешкодження побутових відходів. У лабораторних умовах було проведено порівняльний дослід з очищення відпрацьованих газів. Запропонований каталізатор є сумішшю паладію та платини, яка нанесена на керамічний матеріал. Отримані результати можна використовувати при  проектуванні очисного обладнання після термічного знешкодження відходів різного походження. 

Посилання

Плугин, А. Н. Влияние постоянных токов утечки на трещинообразование бетонных и железобетонных конструкций [Текст] / А.Н. Плугин, Ал.А. Плугин, А.А. Конев, С.Г. Нестеренко // Зб. наук. праць УкрДАЗТ. – Харків: УкрДАЗТ, 2012. – Вип. 130. – С. 64-71.

Shibamoto T, Yasuhara A, Katami T. Dioxin formation from waste incineration [Text] / Shibamoto T, Yasuhara A, Katami T. // Rev Environ Contam Toxicol. – 2007. – №190. – Р. 1-41.

Gordon, M. Dioxin characterisation, formation and minimisation during municipal solid waste (MSW) incineration: review [Text] / Gordon M. // Chemical Engineering Journal. — 2002. – №86. – Р. 343–368.

Hester R. E., Harrison R. M., Eduljee Gev H. Control of PCDD and PCDF emissions from waste combustors [Text] / R. E. Hester, R. M. Harrison, Gev H. Eduljee // Chlorinated Organic Micropollutants. — 2006. — №6.— Р. 53-72.

Bodénan, F. Characterization of flue gas cleaning residues from European solid waste incinerators: assessment of various Ca-based sorbent processes [Text] /Bodénan F., Deniard Ph. // Chemosphere. — 2003. — №51.— Р. 335–347.

Okumura M., Akita T., Haruta M., Wang X., Kajikawa, O., Okada O. Multi-component noble metal catalysts prepared by sequential deposition precipitation for low temperature decom-position of dioxin [Text] / Okumura M., Akita T., Haruta M., Wang X., Kajikawa O., Okada O. //Applied Catalysis B: Environmental. – 2003. – №41. – Р. 43–52.

H.Chu , W.T. Lee , Y.Y. Chiou , T.K. Tseng. The Kinetics of Catalytic Incineration of C2H5SH and (CH3)2S2 over a Pt/Al2O3 Catalyst [Text] /H. Chu , W.T. Lee , Y.Y. Chiou , T.K. Tseng. // Environmental Technology. — 2010. — P.515-522.

Спосіб очищення газоподібних викидів від речовин, що містять канцерогени [Текст]: пат. №33262А України: МПК BO1D 53/46 / Крот О.П. ; заявитель и патентообладатель Крот О.П.; заявл. 15.02.01. — 4 с.

Установка термокаталітичного знешкодження муніципальних відходів з утилізацією вторинних ресурсів [Текст]: пат. 69201 України: МПК (2012. 01) F23G5/00/Остапчук В.М.; заявитель и патентообладатель Остапчук В.М. — № u 2011 11073; заявл. 16.09.11; опубл. 25.04.12, Бюл. № 8. – 4 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-20

Номер

Розділ

Статті