DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.166.2016.92855

ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ КОНСТРУКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ РОЗВ’ЯЗОК КОЛІЙ В ЗАЛІЗНИЧНИХ ВУЗЛАХ

Олександр Володимирович Розсоха, Ігор Вячеславович Берестов, Ганна Василівна Шаповал, Зія Закір Мамедов

Анотація


У статті подано математичну модель визначення оптимальних конструктивних параметрів розв’язок колій в залізничних вузлах з позиції ресурсозбереження. Існуючі методи розрахунку колієпровідних розв’язок, що розроблені відомими вченими, були спрямовані на побудову геометричних форм без проведення оптимізаційних розрахунків щодо визначення конструктивних параметрів колієпровідних розв’язок. Модель базується на мінімізації капітальних витрат у будівництво колієпровідної розв’язки при оптимальних кутах перехрещення колій, радіусах кривих дільниць та марках стрілочних переводів.


Ключові слова


колієпровідні розв’язки, з’єднання колій, оптимізація

Повний текст:

PDF

Посилання


Розсоха, О. В. Моделювання пасажирських поїздопотоків високошвидкісних залізничних магістралей [Текст] / О. В. Розсоха, В. М. Солонець // Зб. наук. праць Укр. держ. ун-ту заліз. тр-ту. – Харків: УкрДУЗТ, 2015. – Вип. 154. – С. 5–13.

Розсоха, О. В. Аналіз функціонування систем управління безпекою руху поїздів на залізницях країн Євросоюзу [Текст] / О.В. Розсоха, Ю.В. Смачило // Зб. наук. праць Укр. держ. ун-ту заліз. тр-ту. – Харків: УкрДУЗТ, 2015. – Вип. 151. – С. 4–11.

Розсоха, А. В. Функционирование систем управления безопасностью движения на железных дорогах Украины и России [Текст] / А. Н. Огарь, Ю. О. Пазойский, А. В. Розсоха, А. А. Сидраков, Ю. В. Смачило // Зб. наук. праць Укр. держ. ун-ту заліз. тр-ту. – Харків: УкрДУЗТ, 2015. – Вип. 156. – С. 18–28.

Jose, A. Gomes-Ibanez, Gines de Rus. Competition in the Railway Industry. An International Comparative Analysis [Тext] / Jose A. Gomes-Ibanez, Gines de Rus. – Massachusetts. : Edward Elgar Publishing Limited, 2006. – 201 p.

Пазойский, Ю. О. Организация пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте (в примерах и задачах) [Текст] / Ю. О. Пазойский, Л. С. Рябуха, В. Г. Шубко; под ред. В. Г. Шубко. – М.: Транспорт, 1990. – 240 с.

Грунтов, П. С. Управление эксплуатационной работой и качеством перевозок [Текст]: учеб. для вузов / под. ред. П. С. Грунтова. – М. : Транспорт, 1994. – 544 с.

Кочнев, Ф. П. Управление эксплуатационной работой железных дорог [Текст]: учеб. пособие для вузов / Ф. П. Кочнев, И. Б. Сотников. – М. : Транспорт, 1990. – 424 с.

Бутько, Т. В. Пасажирські перевезення (залізничний транспорт) [Текст]: навч. посібник / Т. В. Бутько, О. А. Малахова, А. В. Прохорченко, Д. В. Константінов. – Харків: Райдер, 2014. – 260 с.

Корнаков, А. М. Развязки железнодорожных линий в узлах [Текст] / А. М. Корнаков. − М.: Трансжелдориздат, 1962. − 154 с.

Бобровский, В. И. Модели, методы и алгоритмы автоматизированного проектирования железнодорожных станций [Текст] : монографія / В.И. Бобровский, Д.Н. Козаченко, Р. В. Вернигора, В. В. Малашкин. − Дніпропетровськ: Маковецкий, 2010. − 156 с.

Инструкция по проектированию станций и узлов на железных дорогах Союза ССР [Текст] : ВСН 56-78/МПС СССР. − Изд. офиц. − М. : Транспорт, 1978.  174 с.

Железнодорожные станции и узлы (задачи, примеры, расчеты) [Текст] : учеб. пособие / Н. В. Правдин, Т. Н. Банек, В. Я. Негрей [и др.] ; под. общ. ред. Н. В. Правдина. − М. : Транспорт, 1984. − 296 с.

Железнодорожные станции и узлы (задачи, примеры, расчеты) [Текст] : учеб. пособие / Н.В. Правдин, В.Г. Шубко, Е.В. Архангельский [и др.] ; под. общ. ред. Н.В. Правдина и В.Г. Шубко. − М. : Маршрут, 2005. − 502 с.

Галузеві будівельні норми України. Споруди транспорту. Сортувальні пристрої залізниць. Норми проектування [Текст] : ГБН В.2.3-37472062-1:2012 : затв. Міністерством інфраструктури України 17.01.2013 : замість ВСН 207-89/МПС СССР: чинні від 01.03.2013. − К. [б. в.], 2012.  112 с.

Проектирование железнодорожных станций и узлов [Текст]: справ. и метод. пособие / под ред. А.М. Козлова и К.Г. Гусевой. − М. : Транспорт, 1981. − 592 с.

Вагнер, Г. Основы исследования операцій [Текст] / Г. Вагнер. – М. : Мир, 1973. – Т. 1. – 336 с.

Вагнер, Г. Основы исследования операций [Текст] / Г. Вагнер. – М. : Мир, 1973. – Т. 2. – 488 с.

Вагнер, Г. Основы исследования операций [Текст] / Г. Вагнер. – М. : Мир, 1973. – Т. 3. – 502 с.
Flag Counter