ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ В СИСТЕМІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ В УМОВАХ ITS

Автор(и)

  • Volodymyr Volkov д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри технічної експлуатації і сервісу автомобілів Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, Ukraine
  • Igor Grytsuk д-р техн. наук, доцент кафедри технічної експлуатації і сервісу автомобілів Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, Ukraine
  • Artur Kagramanian канд. техн. наук, доцент кафедри теплотехніки та теплових двигунів Украінського державного університету залізничного транспорту, Ukraine
  • Yurii Grytsuk канд. техн. наук, доцент кафедри загальної інженерної підготовки Донбаської національної академії будівництва і архітектури, Ukraine
  • Yurii Volkov аспірант кафедри технічної експлуатації і сервісу автомобілів Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.167.2017.97228

Ключові слова:

транспортний засіб, дистанційний моніторинг, код, технічний стан, блок керування, умови експлуатацiї, алгоритм

Анотація

У статті наведено результати дослідження інформаційної системи моніторингу параметрів технічного стану транспортних засобів в умовах експлуатації. Показані особливості проведення дистанційної ідентифікації транспортного засобу в системі інформаційного забезпечення життєвого циклу в умовах ITS. Наведено алгоритм дистанційного отримання в інформаційно-програмному комплексі інформації, що забезпечує ідентифікацію транспортного засобу в процесах експлуатації в умовах ITS.

Посилання

Особливості моніторингу і визначення статусу несправностей транспортного засобу у складі бортового інформаційно-діагностичного комплексу [Текст] / В.П. Волков, І.В. Грицук, А.П. Комов, Ю.В. Волков // Вісник Національного транспортного університету. – 2014. – Вип. 30. – С. 51–62.

Ахмедов, Т. Н. Основы системы контроля состояния транспортного средства в про-цессе выполнения перевозок [Текст] / Т.Н. Ахмедов, С.В. Жанказиев, А.Е. Финкель // Науч-ные аспекты развития транспортно-телематических систем. – М.: МАДИ, 2010. – С. 138-164.

Интеграция технической эксплуатации автомобилей в структуры и процессы интеллектуальных транспортных систем [Текст]: монография / В.П. Волков, В.П. Матейчик, О.Я. Никонов [и др.]; под ред. В.П. Волкова. – Донецк: Изд-во «Ноулидж», 2013. – 398 с.

Ахмедов, Т. Н. Принципы определения статусов неисправностей в телематической системе контроля технического состояния автомобиля в реальном времени [Текст] / Т.Н. Ахмедов // Научные аспекты развития транспортно-телематических систем. – М.: МАДИ, 2010. – С. 165-180.

Організація технічної експлуатації автомобілів в умовах формування інтелектуальних транспортних систем [Текст] / В.П. Волков, В.П. Матейчик, П.Б. Комов [та ін.] // Вісник Національного технічного університету «ХПІ»: зб. наук. праць. Сер. Автомобіле- та тракторобудування. – Харків: НТУ «ХПІ», 2013. – № 29 (1002). – С.138-144.

Загальні принципи діагностування електронних систем керування автомобіля [Текст]: навч. посібник / О.Ф. Дащенко, В.Г. Максимов, О.Н. Ніцевич [та ін.]; за ред. М.Б. Копитчука. – Одеса: Наука і техніка, 2012. – 392 с.

Hansen P., Wolfe B. Remote Diagnostics - the Next OEM Frontier [Тext] // The Hansen Report on Automotive Electronics. Dec. 2003/Jan. 2004. Vol. 16, № 10. P. 1-3.

Расширенный модельный ряд бортовых систем «ДЕЛЬТА» для комплексного дистанционного контроля подвижного состава в эксплуатации [Текст] / А.А. Каграманян, С.В. Мямлин, А.В. Шелковый [и др.]. // Локомотив-информ: Международный информационный научно-технический журнал. – 2006. – №5. – С. 37-39.

Головин, С. Ф. Технический сервис транспортных машин и оборудования [Текст] / С.Ф. Головин. – М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2008. – 288 с.

Технічний регламент віртуального підприємства з експлуатації автомобільного транспорту «ХНАДУ ТЕСА» (основні положення) [Текст]: твір науково-практ. характеру / В.П. Волков, В.П. Матейчик, П.Б. Комов, О.Б. Комов, І.В. Грицук, Л.О. Македонська, З.І. Краснокутська, С.В. Коломієць, А.П. Комов, Є.О. Комов, О.В. Предко; заявник і патентовласник Волков В. П і ХНАДУ; свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 53291 від 24.01.2014; заявка від 22.11.2013 р. № 53603.

Інтелектуальні системи моніторингу транспорту [Текст]: монографія / В.П. Волков, В.П. Матейчик, П.Б. Комов [та ін.]. – Харків: Вид-во НТМТ, 2015. – 246 с.

Технічний регламент програмного продукту «Віртуальний механік «НАDI-12»» при реєстрації в ньому нового транспортного засобу (Науковий твір) / В.П.Волков, П.Б. Комов, О.Б. Комов, І.В. Грицук , Л.О. Македонська, З.І. Краснокутська, А.П. Комов, Є.О. Комов // Заявник і патентовласник Волков В. П. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 47233 от 15.01.2013. Заявка від 15.11.2012 №47525.

Технічний регламент програмного продукту «Service Fuel Eco «NTU-HADI-12»» при звичайній роботі [Текст]: твір науково-практ. характеру) / В.П. Волков, В.П. Матейчик, П.Б. Комов, О.Б. Комов, І.В. Грицук, Л.О. Македонська, З.І. Краснокутська, С.В. Коломієць, А.П. Комов, Є.О. Комов, О.В. Предко; заявник і патентовласник Волков В. П і ХНАДУ; свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 53292 від 24.01.2014 р.; заявка від 22.11.2013 р. № 53604.

Технічний регламент і результати роботи інформаційного програмного комплексу (продукту) «MonDiaFor «HADI-15»» (monitoring, diagnosis, forecasting technical condition of the vehicle under ITS) при здійсненні моніторингу, діагностування, прогнозування параметрів технічного стану транспортного засобу в умовах інтелектуальних транспортних систем [Текст]: твір науково-практ. характеру / В.П. Волков, І.В. Грицук, О.В. Предко, Ю.В. Грицук, З.І. Краснокутська, Ю.В. Волков, А.І. Грицук, Т.В. Волкова, В.С. Вербовський, В.Ю. Грицук, В.В. Вербовська, А.В. Ченцов; заявка від 04.04.2016 р. № 64765.

Gritsuk, I., Gutarevych, Y., Mateichyk, V., and Volkov, V., "Improving the Processes of Preheating and Heating after the Vehicular Engine Start by Using Heating System with Phase-Transitional Thermal Accumulator," SAE Technical Paper 2016-01-0204, 2016, doi:10.4271/2016-01-0204.

Власов, В. М. Информационные технологии на автомобильном транспорте [Текст] / В. М. Власов, А. Б. Николаев, А. В. Постолит, В. М. Приходько; под общ. ред. В. М. Приходько ; МАДИ (Гос. техн. ун-т). – М.: Наука, 2006. – 283 с.

Что означает идентификационный номер автомобиля [Электронный ресурс] / АвтоМотоСпец. – Режим доступа: http://avtomotospec.ru/raznoe/chto-takoe-vin-kod-ili-identifikacionnyj-nomer-avtomobilya.html.

Как читать VIN-код автомобиля / Автопортал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://autoportal.ua/articles/encyclopaedia/21797.html.

CAR-VINВсе о ВИН кодах. VIN [Vehicle Identification Number] Вин-код [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.car-vin.ru/probit-vin/106-probit-vin.

Хендерсон, Б. OBD-II и электронные системы управления двигателем [Текст]: Руководство / Б.Хендерсон, Дж. Хейнес. – СПб.: Алфамер Паблишинг, 2011. – 248 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-03-29

Номер

Розділ

Статті