DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.167.2017.97236

ВПЛИВ БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ ДОБАВОК НА ЕФЕКТИВНУ В'ЯЗКІСТЬ МЕХАНОАКТИВОВАНИХ ЦЕМЕНТОВМІСНИХ СУСПЕНЗІЙ

Іvan Barabash, Lubov Ksenshkevich, Daryna Harashchenko

Анотація


У статті розглядаються питання впливу рецептурних факторів (мікрокремнезем,  суперпластифікатор Супер ПК, поліпропіленова фібра) на зміну ефективної в’язкості механоактивованих цементовмісних суспензій, що використовуються в технології виготовлення самоущільнюваних бетонних сумішей. Виявлено синергетичний ефект зниження в'язкості цементовмісних суспензій при їх активації у швидкісних змішувачах турбулентного типу при наявності Супер ПК. Оптимізовані режими механоактивації суспензій, що забезпечують максимальне зниження їх ефективної в’язкості. 


Ключові слова


механоактивація; органо-мінеральна добавка; мікрокремнезем; портландцемент; ефективна в’язкість; швидкісне змішування; поліпропіленова фібра; синергізм

Повний текст:

PDF

Посилання


Базанов, С. М. Самоуплотняющийся бетон – эффективный инструмент в решении задач строительства [Электронный ресурс] / С.М. Базанов, М.В. Торопова. – Режим доступа: //www.allbeton.ru.

Калашников, В. И. Самоуплотняющийся высокопрочный бетон [Текст] / В.И. Калашников; под общ. ред. А. Ушерова-Маршака // Современные бетоны. – Запорожье, 2007. – С. 30-40.

Барабаш, І. В. Механохімічна активація мінеральних в’яжучих речовин [Текст]: навч. посібник / І.В. Барабаш. – Одеса: Астропрінт, 2002. – 100 с.

Федоркин, С. И. Механоактивация вторичного сырья в производстве строительных материалов [Текст] / С.И. Федоркин. – Симферополь: Таврия, 1997. – 180 с.

Барабаш, И. В. Механизмы организации структуры механоактивированных грубодисперсных систем [Текст] / И.В. Барабаш, В.Н. Выровой. // В зб.: Композиційні матеріали для будівництва: Вісник ДДАБА. – Макіївка, 2000. – № 2 (22). – С. 12-15.

Соломатов, В. И. Пути активации наполнителей композиционных материалов [Текст] / В.И. Соломатов, Л.И. Дворкин, С.М. Чудновский // Изв. вузов. Стр-во и арх.-ра. – 1987. – № 1. – С. 60-63.

Баженов, Ю. М. Технология бетона [Текст] / Ю.М. Баженов. – М.: Изд-во АВС, 2003. – 500 с.

Формирование структуры высокопрочных бетонов [Текст] / Р.Ф. Рунова, И.И. Руденко, В.В. Троян [та ін.] // Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка. – 2008. – №29. – С. 91-97.

Батраков, В. Г. Эффективность применения ультрадисперсных отходов ферросплавного производства [Текст] / В.Г. Батраков, С.С. Каприелов, А.В. Шейнфельд // Бетон и железобетон. – 1989. – №8. – С.24-25.

Рабинович, Ф. Н. Дисперсноармированные бетоны [Текст] / Ф.Н. Рабинович. – М.: Стройиздат, 1989. – 177 с.

Рабинович, Ф. Н. Об уровнях дисперсного армирования бетонов [Текст] / Ф.Н. Рабинович // Изв. вузов. Строительство. – 1981. – №11. – С. 30-36.

Урьев, Н. Б. Коллоидные цементные растворы [Текст] / Н. Б. Урьев, И. С. Дубинин. – Л.: Стройиздат, Ленингр. отд-ие, 1980. – 192 с.
Flag Counter