DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.135.2013.100498

ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОПУСКОМ И ОБСЛУЖИВАНИЕМ ТРАНЗИТНОГО ВАГОНОПОТОКА ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ТРАНСПОРТНЫМ КОРИДОРАМ УКРАИНЫ (обзор по грузовым перевозкам)

Д. С. Лючков, Ю. А. Борзенкова

Анотація


Створення загальноєвропейського внутрішнього ринку спонукає Україну до розвитку національної мережі міжнародних транспортних коридорів як найважливішої складової інтеграції в транспортну систему світу.

Проте існує ряд проблем в транзитному сполученні, обумовлений такими причинами: різна ширина колії, габарити наближення споруд, проблеми митного характеру та ін.

За цими напрямками потрібно значно зменшити затрати і підвищити конкурентоспроможність залізничного транспорту, що дозволить закріпити на міжнародному транспортному ринку за Україною великий сектор вантажопотоку.

 


Ключові слова


транспортные коридоры, транзитные перевозки

Повний текст:

PDF

Посилання


Соломаха, І.В. Проблеми і перспективи розвитку транзитних перевезень та підвищення якості транзитних послуг на залізницях України [Текст ] / І.В. Соломаха // Зб. наук. праць студентів та магістрів. – Харків: Укр ДАЗТ, 2008. – Вип. 89. – С. 64-68.

Кірпа, Г.М. Інтеграція залізничного транспорту України у європейську транспортну систему [Текст]: монографія / Г.М. Кірпа. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Дніпропетровськ: Видавництво Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2004. – С. 190-193.

Железные дороги колеи 1520 мм [Текст]: СТН Ц-01-95. – М., 1995. – 86 с.

Бесперевалочное грузовое сообщение [Текст]: Симпозиум в ЦНИИТЭИ МПС России // Железнодорожный транспорт. – 1996. – № 7. – С. 64-65.

Гайдаров, Н. Тележки с раздвижными колесными парами [Текст] / Н. Гайдаров // Бюл. ОСЖД. – 1992. – № 3-4. – С. 20-23.
Flag Counter