DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.135.2013.100516

ВИЗНАЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО ОСНАЩЕННЯ ПІД’ЇЗНОЇ КОЛІЇ ПІДПРИЄМСТВА

А. О. Ковальов, О. І. Волик

Анотація


В роботі розглянуто метод визначення раціонального технічного оснащення під’їзних колій промислових підприємств. Виявлено, що реальні умови функціонування системи «підприємство - станція примикання» не завжди відповідають існуючим підходам до визначення кількості локомотивів і вантажно-розвантажувальних машин. Удосконалений метод оптимізації технічного оснащення під’їзної колії дозволив зменшити вартість простоїв у системі обслуговування вагонів, скоротити витрати на утримання технічних засобів системи та вивільнити додаткові навантажувальні ресурси.

 


Ключові слова


під’їзна колія, підприємство, технічне оснащення

Повний текст:

PDF

Посилання


Смехов, А.А. Управление грузовой и коммерческой работой на железнодорожном транспорте [Текст]: учеб. для вузов / А. А. Смехов, В.В. Повороженко.– М.: Транспорт, 1990. – 351 с.

Дерибас, А.Т. Организация грузовой и коммерческой работы на железнодорожном транспорте [Текст]: учеб. для вузов / В.В. Повороженко, А.А. Смехов . – М.: Транспорт, 1980. – 328 с.

Ковальов, А.О. Визначення оптимального режиму роботи під’їзної колії [Текст] /А.О. Ковальов, Д.Д. Музичук // Зб. наук. праць Укрїнськ. держ. акад. залізнич. трансп. – Харків: УкрДАЗТ, 2008. – Вип. 92. – С. 42-45.
Flag Counter