DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.168.2017.101874

МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТРУБЧАСТИХ СТРИЖНІВ НА СТІЙКІСТЬ З РЕГУЛЮВАННЯМ ЗАЛИШКОВОГО НАПРУЖЕНОГО СТАНУ

О. Kozlova

Анотація


Працездатність будь-якої конструкції визначається не лише вимогами міцності, але і вимогами стійкості окремих її елементів. При втраті стійкості окремого зварного елемента порушується нормальна робота всієї конструкції, до складу якої входить стрижень, що деформувався. Це рівноцінно її руйнуванню.

У зв'язку з тим, що в зварних конструкціях має місце напружено-деформований стан, створений в процесі зварювання, важливо з'ясувати його вплив на місцеву і загальну стійкість елементів зварних конструкцій.

Мета даних досліджень – проведення експериментальних випробувань на стійкість стиснених стрижнів трубчастого перетину з регулюванням залишкового напруженого стану шляхом наплавлення холостих валиків по твірних.


Ключові слова


залишкові напруження; безшовні труби; стійкість

Повний текст:

PDF

Посилання


Патон, Е. О. Влияние усадочных напряжений на прочность сварных конструкций [Текст] / Е. О. Патон, Б. Н.Горбунов, Д. И. Берштейн // Автогенное дело. – 1937. – № 7. – С. 4-15.

Августын, Я. Влияние остаточных напряжений на поведение сжатых стержней [Текст] / Я. Августын // Сварочное производство. – 1961. – № 11. – С. 15–18.

Окерблом, Н. О. Влияние остаточных напряжений, создаваемых сваркой, на местную и общую устойчивость элементов сварных конструкций [Текст] / ХIII Конгресс Междунар. ин-та сварки (13–19 июня 1960 года в г. Льеже). – М.: Гос. изд-во машиностр. лит., 1962. – С. 233-239.

ДБН В.2.6-198:2014 Сталеві конструкції. Норми проектування. [Текст] / Мінрегіон України. – К.: Мінрегіон України, 2014. – 199 с.

ДБН В.2.3-14:2006. Споруди транспорту. Мости та труби. Правила проектування [Текст] / Мінбуд України. – К.: Мінбуд України, 2006. – 359 с.

Левенсон, Я. С. Конструкции из стальных труб [Текст] / Я. С. Левенсон. – М.: Стройиздат, 1967. – С. 4-15.

Makiro, A. Residual-stress determination by single-axis holographic interferometry and hole drilling. Pt.1. Theory [Text] / Makiro A., Neison D. // Experimental Mechanics. – 1994. – V. 34, №1. – P. 66–78.

Окерблом, Н. О. Сварочные напряжения в металлоконструкциях. [Текст] / Н. О. Окерблом. – М.-Л.: 1-я тип. Машгиза в Л., 1950. – С. 4-9.

Голоднов, А. И. Исследование остаточных напряжений в элементах трубчатого сечения после наплавки сварных швов [Текст] / А. И. Голоднов, О. Н. Козлова, А.П. Иванов // Зб. наук. праць Українського науково-дослідного та проектного інституту сталевих конструкцій ім. В.М. Шимановського / Відп. ред. О. В. Шимановський. – К.: Вид-во «Сталь», 2008. – Ввип. 1. – С. 75-79.
Flag Counter