№ 168 (2017)

Зміст

Статті

НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ СЕРВІСУ В УМОВАХ ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНИХ ВУЗЛІВ ШВИДКІСНИХ ЗАЛІЗНИЧНИХ МАГІСТРАЛЕЙ PDF
Денис Вікторович Ломотько, Максим Сергійович Листопад
УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ВЗАЄМОДІЇ СОРТУВАЛЬНОЇ ТА ПРИПОРТОВОЇ СТАНЦІЙ ПРИ ОБСЛУГОВУВАННІ ЕКСПОРТНИХ ВАГОНОПОТОКІВ PDF
Ганна Ігорівна Шелехань, Микола Вікторович Продащук
ТЕХНОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА РЕГУЛЮВАННЯ ПРИСТРОЇВ АВТОМАТИЧНОЇ ЛОКОМОТИВНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ МОТОРВАГОННОГО РУХОМОГО СКЛАДУ PDF
Олександр Юрійович Каменєв, Іван Миколайович Сіроклин, Сергій Олексійович Змій, Олена Вікторівна Щебликіна
АНАЛІЗ МЕТОДІВ ДІАГНОСТУВАННЯ ПАЛИВНОЇ АПАРАТУРИ ДИЗЕЛІВ PDF
Олександр Борисович Бабанін, Олександр В’ячеславович Буцький
ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕРХОНЬ ВІДГУКУ ПОКАЗНИКІВ МІЦНОСТІ ТЯГОВИХ ЗУБЧАТИХ ПЕРЕДАЧ З РІЗНИМИ СТУПЕНЯМИ ЗНОСУ ПРОФІЛІВ ЗУБЦІВ PDF
Володимир Ігорович Громов
АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ДВИЖЕНИЯ БИНГАМОВСКИХ ЖИДКОСТЕЙ ПО ТРУБОПРОВОДАМ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ PDF
Андрій Олексійович Задорожний, Артур Петрович Ковревський
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕХІДНИХ ТЕПЛОВОЛОГІСНИХ ПРОЦЕСІВ БУДІВЛІ PDF
Любов Петрівна Шумська
ІМОВІРНІСНА ОЦІНКА НАДІЙНОСТІ БУДІВЕЛЬ ГЕС ЗА КРИТЕРІЄМ ВТРАТИ СТІЙКОСТІ ПРОТИ ЗСУВУ НА ПРИКЛАДІ ГІДРОВУЗЛІВ ДНІПРОВСЬКОГО КАСКАДУ PDF
Андрій Олексійович Мозговий
ОБЗОР МЕТОДОВ ТЕХНИЧЕСКОЙ МЕЛИОРАЦИИ ГРУНТОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ PDF
Анастасія Сергіївна Волкова, Клеоніка Павлівна Лоцман
УРАХУВАННЯ ВПЛИВУ ФОРМИ ПОПЕРЕЧНОГО ПЕРЕТИНУ НА НЕСУЧУ ЗДАТНІСТЬ ПОХИЛИХ ПЕРЕРІЗІВ У НОРМАХ ПРОЕКТУВАННЯ PDF
Василь Михайлович Карпюк, Олена Миколаївна Крантовська, Федір Романович Карп'юк, Любов Миколаївна Ксьоншкевич
МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ТРУБЧАТЫХ СТЕРЖНЕЙ НА УСТОЙЧИВОСТЬ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ОСТАТОЧНОГО НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ PDF
Ольга Миколаївна Козлова
ОСНОВИ РОЗРАХУНКУ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ ТА КОНСТРУКЦІЙ ЗА ДЕФОРМАЦІЙНО-СИЛОВОЮ МОДЕЛЛЮ ЇХ ОПОРУ PDF
Василь Миколайович Ромашко
ВИЗНАЧЕННЯ ПОТРІБНОЇ МІЦНОСТІ ПРОКЛАДНОГО ШАРУ БЕЗБАЛАСТНОГО МОСТОВОГО ПОЛОТНА НА ЕТАПАХ МОНТАЖУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ PDF
Сергій Валерійович Мірошніченко, Аліна Сергіївна Звєрєва
ВЗАИМОСВЯЗЬ СТРУКТУР МАТЕРИАЛА И ИЗДЕЛИЯ PDF
Оксана Олександрівна Коробко
НОВА ПОСТАНОВКА ОПТИМІЗАЦІЙНИХ ЗАДАЧ БЕТОНОЗНАВСТВА PDF
Валерій Іванович Кондращенко, Олена Володимирівна Кондращенко, Гоцин ЦЗИН, Чжуан Ван, Ганна Вікторівна Єрохіна
ОПИСАНИЕ ВОДОСТОЙКОСТИ ГИПСОСОДЕРЖАЩИХ КОМПОЗИЦИЙ С ПОМОЩЬЮ КОМБИНИРОВАННОГО КРИТЕРИЯ PDF
Володимир Якович Керш, Альона Вікторівна Фощ, Андрій Валерійович Колесников