ОСНОВИ РОЗРАХУНКУ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ ТА КОНСТРУКЦІЙ ЗА ДЕФОРМАЦІЙНО-СИЛОВОЮ МОДЕЛЛЮ ЇХ ОПОРУ

Автор(и)

  • Vasil Romashko Національний університет водного господарства та природокористування, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.168.2017.101878

Ключові слова:

залізобетонні елементи та конструкції, методика розрахунку, модель деформування, діаграми стану

Анотація

У статті розглядаються основні положення універсальної методики розрахунку залізобетонних елементів і конструкцій за деформаційно-силовою моделлю їх опору. Особливу увагу зосереджено на основних методологічних проблемах та недоліках сучасних «деформаційних» моделей. Показано, що в більшості випадків ці проблеми можна вирішити за допомогою узагальнених діаграм реального стану залізобетонних елементів та конструкцій.

Посилання

Eurocode-2: Design of Concrete Structures. Part 1-1: General Rules and Rules for Building: EN 1992-1-1 [Final Draft, December, 2004], Brussels: CEN, 2004. – 226 p.

СНБ 5.03.01-02. Конструкции бетонные и железобетонные [Текст] / Минстройархитектуры Республики Беларусь. – [Введ. 01.07.2003]. – Минск: Стройтехнорм, 2003. – 144 с.

Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції з важкого бетону. Правила проектування [Текст] / Мінрегіонбуд України: ДСТУ Б В.2.6-156: 2010. – [Чинний від 01.06.11]. – К.: Мінрегіонбуд України, 2011. – 123 с.

Карпенко, Н. И. Исходные и трансформированные диаграммы деформирования бетона и арматуры [Текст] / Н. И. Карпенко, Т. А. Мухамедиев, А. Н. Петров // Напряженно-деформированное состояние бетонных и железобетонных конструкций: сб. науч. трудов. – М.: НИИЖБ, 1986. – С. 7-25.

Узун, И. А. Трансформирование диаграммы деформирования бетона при сжатии [Текст] / И. А.Узун // Изв. вузов: строительство и архитектура. – 1991.– № 11.– С.7-12.

Дорофеев, В. С. Расчет изгибаемых элементов с учетом полной диаграммы деформирования бетона [Текст]: монография / В. С. Дорофеев, В. Ю. Барданов. – Одесса: ОГАСА, 2003. – 210 с.

Ромашко, В. М. Деформаційно-силова модель опору бетону та залізобетону [Текст]: монографія / В. М. Ромашко. – Рівне: О. Зень, 2016. – 424 с.

Ромашко, В. Н. Критерии исчерпания несущей способности железобетонных элементов и конструкций [Текст] / В.Н. Ромашко // Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym: Construction of Optimized Energy Potential. – CZĘSTOCHOWA: Politechniki Częstochowskiej, 2015. – №2(16). – s.75-83.

Рискинд, Б. Я. Исследование работы сжатых железобетонных элементов с термически упрочненной арматурой [Текст] / Б. Я. Рискинд, Г. И. Шорникова // Железобетонные конструкции: сб. науч. тр. – Челябинск: УралНИИстромпроект, 1972. – Вып. VI. – С.42-71.

Ромашко, В. Н. Обобщенная модель деформирования железобетонных элементов и конструкций [Текст] / В.Н. Ромашко // Международный научный журнал. – 2016. – № 3. – С. 84-86.

Таль, К. Э. Исследование несущей способности гибких железобетонных колонн, работающих по первому случаю внецентренного сжатия [Текст] / К. Э. Таль, Е. А. Чистяков // Расчёт железобетонных конструкций. Экспериментально-теоретические исследования по усовершенствованию расчёта: труды НИИЖБ. – М.: Госстройиздат, 1961. – Вып. 23. – С. 127-195.

Бабич, С. В. Робота та несуча здатність стиснутих залізобетонних елементів із різними ексцентриситетами на кінцях [Текст]: дис.... канд. техн. наук: 05.23.01 / Бабич Сергій Васильович. – Рівне, 1998. – 193 с.

Різак, В. В. Робота та несуча здатність стиснуто–зігнутих залізобетонних елементів за короткочасного навантаження [Текст]: дис. … канд. техн. наук: 05.23.01 / Різак Василь Васильович. – Рівне, 2000. – 175 с.

Бабич, В. И. Экспериментально-теоретические исследования работы гибких железобетонных элементов прямоугольного сечения на косое внецентренное сжатие [Текст]: дисс. ... канд. техн. наук: 05.23.01 / Бабич Василий Иванович. – Львов, 1972. – 191 с.

Burns, N.H. Load-deformation characteristics of beam-column connections in reinforced concrete: A report of a research project [Text] / N.H. Burns, C.P. Siess. – University of Illinois, Urbana, Illinois, January 1962. – 261 p.

McCollister, H.M. Load-Deformation Characteristics of Simulated Beam Column Connections in Reinforced Concrete. A technical report of a research project [Text] / H.M. McCollister, C.P. Siess, N.M. Newmark. – University of Illinois. Urbana, Illinois, June 1954. – 172 p.

Ernst, G.C. Plastic hinging at the intersection of beams and columns [Text] / G.C. Ernst // ACI Journal, Vol. 28, № 12, (Journal Proceedings, Vol. 53), June 1957. − P.1119-1144.

Rashid, M.A. Reinforced High-Strength Concrete Beams in Flexure [Text] / M.A. Rashid, M. A. Mansur // ACI Structural Journal, Vol. 102, № 3, May 2005. – Р.462- 471.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-05-18

Номер

Розділ

Статті