DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.137.2013.102708

ВИЗНАЧЕННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ТА МОДЕЛЮВАННЯ КОНТРЕЙЛЕРНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

А. М. Котенко, П. С. Шилаєв, А. В. Світлична

Анотація


 

У статті визначено доцільність контрейлерних перевезень і вартість перевезення «мертвої ваги», виконано моделювання контрейлерних перевезень. Наведено модель руху контрейлерного поїзда у вигляді графа станів і диференціальних рівнянь.


Ключові слова


контрейлерні перевезення, доцільність, «мертва вага», моделювання, граф станів, диференціальні рівняння

Повний текст:

PDF

Посилання


Шилаєв, П.С. Підвищення ефективності процесу інтероперабель-них перевезень вантажів на основі ресурсозберігаючих технологій [Текст]: автореф. дис. канд. техн. наук: 05.22.01 / П.С. Шилаєв. – Харків, 2012. – 20 с.

Котенко, А.М. Інтермодальні перевезення. Перспективи розвитку [Текст] / А.М. Котенко, П.С. Шилаєв // Зб. наук. праць. – Харків: УкрДАЗТ, 2009. – Вип.54. – С. 31-36.

Шапкин, А.С. Выбор технико-технологических параметров сис-темы контрейлерных перевозок на железнодорожных направлениях сети. [Текст]: автореф. дис. канд. техн. наук: 05.22.08 / А.С. Шапкин. – М., 2005. – 23 с.

Кирпа, Г.Н. Организация контрейлерных перевозок в Украине [Текст] / Г.Н. Кирпа.— Днепропетровск: Арт-Пресс, 1998. — 131 с.

Специальный выпуск Контрейлерные перевозки [Текст]: ООО «Редакция журнала «РЖД-партнер». – М., 2012. – 64 с.

Modalohr — система перевозки автотранспортних средств [Текст]: Железные дороги мира.– 2002. – № 10. – С. 44 – 46.

Гапанович, В.А. Об организации контрейлерных перевозок на «пространстве 1520» [Текст] / В.А. Гапанович // Железнодорожній транспорт.– 2012. – № 6. – С. 30 – 35.

Котенко, А.М. Підвищення ефективності комбінованих переве-зень. Удосконалення вантажної і комерційної роботи на залізницях України [Текст] / А.М. Котенко, В.Г Кушнірчук // Зб. наук. праць. –Харків: УкрДАЗТ, 2004. – Вип. 62. – С. 50-55.

Костюк, М.Д. Техніко-технологічне забезпечення інтермодальних та інтеропереробальних перевезень [Текст] / М.Д. Костюк, Ю.В. Дьомін // Залізничний транспорт України. – 2009. – № 3. – С. 3 – 7.

Сич, Є.М. Економічні аспекти контейнерно-контрейлерного об- слуговування клієнтури залізничного транспорту [Текст] / Є.М. Сич, Н.І. Богомолова, М.М. Андрієнко, В.М. Кислий. – К., 2007. – 391 с.

Кизимиров, М.В. Экономическая оценка применения сочле-ненных платформ для перевозки трейлеров [Текст] / М.В. Кизимиров // Экономика железных дорог. – 2012. – № 10. – С. 75 – 79.
Flag Counter