№ 137 (2013)

Зміст

Статті

УДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ РОЗПОДІЛУ ТРАНСПОРТНИХ РЕСУРСІВ НА ХАРКІВСЬКІЙ ДИРЕКЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ PDF
Д. В. Ломотько, А. О. Ковальов, О. В. Ковальова
ВИЗНАЧЕННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ТА МОДЕЛЮВАННЯ КОНТРЕЙЛЕРНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ PDF
А. М. Котенко, П. С. Шилаєв, А. В. Світлична
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ВИЗНАЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ ПОЗДОВЖНЬОГО ПРОФІЛЮ НАСУВНОЇ ЧАСТИНИ СОРТУВАЛЬНИХ ГІРОК PDF
О. М. Огар
АНАЛІЗ ВПЛИВУ ПРОСТОЮ МІЖНАРОДНОГО ВАГОНОПОТОКУ НА ОБОРОТ ВАГОНІВ PDF
Є. С. Альошинський, О. С. Пестременко-Скрипка
ФОРМУВАННЯ ОПТИМІЗАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РОЗРАХУНКУ ОПЕРАТИВНОГО ПЛАНУ ПОЇЗНОЇ РОБОТИ ЗАЛІЗНИЧНОЇ СТАНЦІЇ PDF
О. В. Лаврухін, Ю. В. Доценко, П. В. Долгополов
НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ И ПРЕДЕЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ТРЕХСЛОЙНЫХ ПЛИТ PDF
И. Є. Мартынов, Е. Ф. Орел
ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ ПУНКТІВ КОМЕРЦІЙНОГО ОГЛЯДУ СТАНЦІЇ ДЕБАЛЬЦЕВЕ-СОРТУВАЛЬНА ДОНЕЦЬКОЇ ЗАЛІЗНИЦІ PDF
В. М. Запара
ВИБІР РАЦІОНАЛЬНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ОБСЛУГОВУВАННЯ СОСТАВІВ У ПАСАЖИРСЬКОМУ КОМПЛЕКСІ PDF
І. В. Берестов, Г. В. Шаповал
УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВЗАЄМОДІЇ ЗАЛІЗНИЧНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ ТА ОПЕРАТОРІВ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ЗА УМОВАМИ ЛОГІСТИКИ PDF
В. В. Кулешов, О. С. Олефір, Д. В. Селюк, І. В. Турченко
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ВЗАЄМОДІЇ АВТОМОБІЛЬНОГО І ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ПРИ ПЕРЕРОБЦІ КОНТЕЙНЕРІВ PDF
С. М. Продащук, Т. М. Рахматулоєва, Ю. І. Кухарчик
ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАЛІЗНИЦЬ PDF
О. В. Розсоха, І. П. Федорко
МІНІМІЗАЦІЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВИТРАТ ПРИ УДОСКОНАЛЕННІ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ СОРТУВАЛЬНИХ СТАНЦІЙ PDF
К. В. Крячко, О. М. Шалімова, Є. В. Кабанець
РОЗРАХУНОК ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ВАГОННИХ УПОВІЛЬНЮВАЧІВ НОВОГО ПОКОЛІННЯ НА МЕХАНІЗОВАНИХ СОРТУВАЛЬНИХ ГІРКАХ УКРАЇНИ PDF
М. Ю. Куценко, О. О. Христиченко, Я. В. Віслов, О. В. Мельниченко, С. В. Мельниченко
ПИТАННЯ ПРІОРИТЕТУ ДЛЯ ПАСАЖИРСЬКИХ ТА ВАНТАЖНИХ ПОЇЗДІВ ПРИ ЗМІШАНОМУ РУСІ PDF
А. Л. Обухова
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ОПЕРАТИВНИХ ПРАЦІВНИКІВ ПРИ ВИКОНАННІ МІСЦЕВОЇ РОБОТИ НА ЗАЛІЗНИЧНИХ ПОЛІГОНАХ PDF
О. М. Костєнніков
ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНОГО ЦЕНТРУ PDF
Г. С. Бауліна
РОЗШИРЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗАДАЧ АРМ ВУЗЛОВОГО ДИСПЕТЧЕРА ПРИ ПЛАНУВАННІ ТЕХНОЛОГІЇ РОБОТИ PDF
Я. В. Запара
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРШРУТИЗАЦІЇ ПЕРЕВЕЗЕНЬ З УРАХУВАННЯМ СУЧАСНИХ ВИМОГ PDF
Г. Є. Богомазова
УДОСКОНАЛЕННЯ СТРУКТУРИ ІНФОРМАЦІЙНО-КЕРУЮЧОЇ СИСТЕМИ МІСЦЕВОЇ РОБОТИ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ PDF
Д. В. Каньовська
УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ МОДЕЛЮВАННЯ МАРШРУТНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ МАСОВИХ ВАНТАЖІВ PDF
А. В. Кулешов
ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПІВ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ РАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРИПОРТОВИХ ВАНТАЖНИХ СТАНЦІЙ З ОБСЛУГОВУВАННЯМ КОНТЕЙНЕРНИХ ВАНТАЖОПОТОКІВ PDF
Г. І. Шелехань
ВИЗНАЧЕННЯ СФЕРИ ЕФЕКТИВНОСТІ БІМОДАЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ PDF
О. О. Шапатіна
АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО УПРАВЛІННЯ ПРОПУСКНОЮ СПРОМОЖНІСТЮ ЗАЛІЗНИЦЬ PDF
А. О. Любченко