DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.137.2013.102710

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ВИЗНАЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ ПОЗДОВЖНЬОГО ПРОФІЛЮ НАСУВНОЇ ЧАСТИНИ СОРТУВАЛЬНИХ ГІРОК

О. М. Огар

Анотація


 

Обґрунтовано критерій оптимізації поздовжнього профілю насувної частини сортувальної гірки. Наведено математичну модель визначення раціональних параметрів профілю за умови використання у гірковому технологічному процесі маневрових тепловозів. 


Ключові слова


сортувальна гірка, поздовжній профіль, насувна частина, паливно-енергетичні ресурси, гірковий локомотив

Повний текст:

PDF

Посилання


Данько, М.І. Наукові основи ресурсозберігаючих технологій при організації вантажних залізничних перевезень [Текст] : дис. ... д-ра техн. наук: 05.22.01 / М.І. Данько. – Харків, 2005. – 357 с.

Топчієв, М.П. Удосконалення технології роботи технічних засобів сортувальних станцій на основі ресурсозбереження [Текст] : дис. ... канд. техн. наук: 05.22.20 / М.П. Топчієв. – Харків, 2004. – 246 с.

Похилко, С.П. Забезпечення ресурсозбереження шляхом удосконалення технології роботи технічних засобів підсистеми розформування сортувальних станцій [Текст] : дис. ... канд. техн. наук: 05.22.20 / С.П. Похилко. – Харків, 2005. – 273 с.

Бобровский, В.И. Совершенствование имитационной модели процесса надвига и роспуска составов на сортировочных горках [Текст] / В.И. Бобровский, Е.Б. Демченко // Транспортні системи та технології перевезень: зб. наук. праць. – Дніпропетровськ: ДНУЗТ, 2012. – Вип. 3. – С. 5 – 9.

Павлов, В.Е. Проектирование сортировочных горок [Текст] / В.Е. Павлов, М.М. Уздин, Ю.И. Ефименко. – Л.: ЛИИЖТ, 1987. – 97 с.

Основные требования к техническому оснащению сортировочных станций [Текст]: труды ВНИИЖТа. – М.: Трансжелдориздат, 1963. – Вып. 270. – 220 с.

Пригоровский, В.Ф. Выбор рациональных сортировочных устройств малой мощности на железнодорожных станциях [Текст]: автореф. дисс. … канд. техн. наук. – М., 1962. – 24 с.

Шипулин, А.П. Проектирование надвижной части сортировочных устройств с использованием ЭВМ для применения АЗСР [Текст] / А.П. Шипулин // Вопросы совершенствования проектирования и использования устройств железнодорожных и промышленных узлов: труды МИИТа. – М., 1976. – С. 88 – 89.

Огар, О.М. Розробка процедури розрахунку раціональних параметрів поздовжнього профілю спускної частини сортувальних гірок [Текст] / О.М. Огар, Л.А. Страна, Л.В. Бригіна // Зб. наук. праць. – Харків: УкрДАЗТ, 2013. – Вип. 135. – С. 37–45.
Flag Counter