DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.137.2013.102711

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ПРОСТОЮ МІЖНАРОДНОГО ВАГОНОПОТОКУ НА ОБОРОТ ВАГОНІВ

Є. С. Альошинський, О. С. Пестременко-Скрипка

Анотація


Проведено аналіз впливу простою міжнародного вагонопотоку на оборот вагонів. Для визначення ступеня взаємозв’язку між оборотом по залізниці та середньодобовим простоєм вагонів на прикордонних передавальних станціях був використаний кореляційний аналіз. Обґрунтовано необхідність розроблення типового технологічного процесу роботи прикордонних передавальних станції для забезпечення прискорення роботи пунктів пропускання і скорочення часу простою поїздів.

 


Ключові слова


прикордонна передавальна станція, простій вагонів, оборот вагонів, коефіцієнт кореляції, типовий технологічний процес

Повний текст:

PDF

Посилання


Основы технологии работы межгосударственной передаточной станции [Tекст] – К.: Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины. Укрзализныця, 1997. – 28 с.

Альошинський, Є.С. Пропозиції щодо розробки положень типового технологічного процесу роботи прикордонних передавальних станцій України [Текст] / Є.С. Альошинський, О.С. Пестременко-Скрипка, О.В. Невзорова // Зб. наук. праць. – Харків: УкрДАЗТ, 2012. – Вип. 131. – С. 18-26.

Акулиничев, В.М. Применение математических методов и вычислительной техники в эксплуатации железных дорог [Текст] / В.М. Акулиничев, В.А. Кудрявцев, П.А. Шульженко. – М.: Транспорт, 1973. – С. 64-66.

Корреляционный и регрессионный анализ в MS Excel и в статистическом комплексе SPPS [Электронный ресурс]: методические рекомендации / Профессионально-ориентированные экономические информационные системы; Минский филиал МЭСИ. – Режим доступа: nashaucheba.ru/v40437/?download=15.

Макаренко, М.В. Краткий справочник показателей эксплуатационной работы железных дорог Украины [Текст] / М.В. Макаренко. – Киев, 2001. – С. 36-39.
Flag Counter