DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.137.2013.102715

НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ И ПРЕДЕЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ТРЕХСЛОЙНЫХ ПЛИТ

И. Є. Мартынов, Е. Ф. Орел

Анотація


У статті наведено методику розрахунку згинальних за двома напрямками сталебетонних плит з різними умовами опирання при силових впливах з урахуванням нелінійності деформування і тріщиноутворення бетону в умовах плоского напруженого стану, пластичних деформацій сталевого листа за межею пружності, податливості з’єднання листа з бетоном. Отримано повну систему рівнянь, що описує напружено-деформований стан сталебетонної плити під дією навантаження.


Ключові слова


сталебетонные конструкции, трехслойные плиты, напряженно-деформированное состояние, предельное состояние, несущая способность, контактные силы, кривизна сечения

Повний текст:

PDF

Посилання


Чихладзе, Э.Д. Теория деформирования сталебетонных плит [Текст] / Э.Д. Чихладзе, А.Д. Арсланханов // Сб. науч. трудов. – Харьков: ХарГАЖТ, 1996. – Вып. 52. – С. 20-29.

Чихладзе, Э.Д. Напряженно-деформированное состояние сталебетонных плит / Э.Д. Чихладзе, А.Д. Арсланханов [Текст] // Научно-технический журнал государственного строительного комитета СССР. – М.: Стройиздат, 1990. – С. 22-26.

Карпенко, Н.И. Теория деформирования железобетона с трещинами [Текст] / Н.И. Карпенко. – М.: Стройиздат, 1976. – 218 с.

Лобяк, А.В. Моделирование процесса деформирования и потери несущей способности сталебетонной плиты [Текст] / А.В. Лобяк, Е.Ф. Орел // Зб. наук. праць. – Луганськ: ЛНАУ, 2004. – Вип. 45/52. – С. 122-128.

Орел, Е.Ф. Численные исследования сталебетонных плит при различных условиях опирания [Текст] / Е.Ф. Орел // Зб. наук. праць. – К.: КиївЗНДІЕП, 2004. – Спец. вып. – С. 242-247.

Орел, Е.Ф. Влияние граничних условий на несущую способность сталебетонних плит [Текст] / Е.Ф. Орел // Міжвід. науково-техн. зб. – К.: НДІБК, 2005. – С. 213-219.
Flag Counter