DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.137.2013.102723

ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАЛІЗНИЦЬ

О. В. Розсоха, І. П. Федорко

Анотація


Проведено аналіз теоретичних підходів при оцінці ефективності роботи залізниць України. Діюча система оцінки враховує безліч кількісних і якісних нормативних показників, які певним чином впливають між собою на кінцевий результат. Постає завдання розроблення нових теоретичних підходів стосовно вибору кращої стратегії розвитку полігону залізниць.


Ключові слова


показники роботи залізниць, ефективність роботи залізниць, прийняття рішення

Повний текст:

PDF

Посилання


Кочнев, Ф.П. Управление эксплуатационной работой железных дорог [Текст]: учеб. для вузов / Ф.П. Кочнев, И.Б. Сотников. − М.: Транспорт, 1990. − 424 с.

Управление эксплуатационной работой и качеством перевозок на железнодорожном транспорте [Текст]: учеб. для вузов / П.С. Грунтов, Ю.В. Дьяков, А.М. Макарочкин [и др.]; под общ. ред. П.С. Грунтова. − М.: Транспорт, 1994. − 543 с.

Основы эксплуатационной работы железных дорог [Текст]: учеб. пособие / В.А. Кудрявцев, В.И. Ковалев, А.П. Кузнецов [и др.]; под общ. ред. В.А. Кудрявцева. – 2-е изд. − М.: Издательский мир "Академия", 2005. − 352 с.

Рекомендації з техніко-економічних розрахунків окремих показників експлуатаційної роботи залізниць [Текст]: рекомендації / УкрНДІтранспроект. − К., 2002. − 64 с.

Макаренко, М.В. Краткий справочник показателей эксплуатационной работы железных дорог Украины [Текст] / М.В. Макаренко. − К.: Юникон-Пресс, 2001. − 154 с.

Экономика железнодорожного транспорта [Текст]: учеб. для вузов ж.-д. транспорта / Н.П. Терёшина, В.Г. Галабурда, М.Ф. Трихунков [и др.]; под общ. ред. Н.П. Терёшиной, Б.М. Лапидуса, М.Ф. Трихункова. − М.: УМЦ ЖДТ, 2006. − 801 с.

Глущенко, И.Н. Методика анализа эксплуатационной деятельности железной дороги, пути повышения эффективности и качества ее работы [Текст]: учеб. пособие / И.Н. Глущенко, В.А. Феоктистов. − М.: ВЗИИТ, 1995. − 52 с.

Практичні рекомендації з технолого-економічного управління експлуатаційною роботою залізниць [Текст]: практичні рекомендації / Державне підприємство Державний науково-дослідний центр залізничного транспорту України. − К., 2007. − 77 с.
Flag Counter