DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.137.2013.102730

РОЗРАХУНОК ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ВАГОННИХ УПОВІЛЬНЮВАЧІВ НОВОГО ПОКОЛІННЯ НА МЕХАНІЗОВАНИХ СОРТУВАЛЬНИХ ГІРКАХ УКРАЇНИ

М. Ю. Куценко, О. О. Христиченко, Я. В. Віслов, О. В. Мельниченко, С. В. Мельниченко

Анотація


У даній статті розглядається питання заміни застарілих моделей вагонних уповільнювачів на сортувальних гірках України. За допомогою відповідної методики була розрахована економічна  ефективність від впровадження вагонних уповільнювачів нового покоління на механізованих сортувальних гірках. Зроблено висновок, що найвигіднішим для заміни на спускній частині виявився уповільнювач типу ЗВУосн, а на парковій гальмовій позиції – ЗВУ-07.


Ключові слова


сортувальна станція, сортувальна гірка, сортувальний процес, гальмова позиція, вагонний уповільнювач

Повний текст:

PDF

Посилання


Рудаков, О.Г. Державна програма реформування залізничного транспорту на 2009-2015 роки: проблеми та шляхи вирішення [Текст] / О.Г. Рудаков // Економіка. – К., 2011. – № 34. – С. 133-143.

Куценко, М.Ю. Комплексна оптимізація конструктивних параметрів сортувальних пристроїв Південної залізниці [Текст] / М.Ю. Куценко // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – Харьков, 2009. – Вып. 4/7 (40). – С. 14-18.

Огар, О.М. Аналіз структури парку технічних засобів сортувальних гірок України та її вплив на основні показники роботи підсистеми розформування [Текст] / О.М. Огар, М.Ю. Куценко, О.М. Ходаківський, Я.В. Басов // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – Луганськ, 2009. – № 5 (135). – С. 171-175.

Кайнов, В.М. Программа обновления и развития технических средств сортировочных станций и горок [Текст] / В. М. Кайнов // Автоматика, связь, информатика. – 2001. – №1. – С. 2-5.

Методика расчета экономической эффективности внедрения вагонных замедлителей нового поколения на механизированных сортировочных горках сети дорог [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://scbist.com:7777/scb/uploaded/1056_metodika_kobzev.doc. – Загл. с экрана.
Flag Counter