DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.137.2013.102746

РОЗШИРЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗАДАЧ АРМ ВУЗЛОВОГО ДИСПЕТЧЕРА ПРИ ПЛАНУВАННІ ТЕХНОЛОГІЇ РОБОТИ

Я. В. Запара

Анотація


Проведені дослідження роботи на елементах вузла, що дозволило виявити «вузькі» місця в роботі, які безпосередньо впливають на ефективність роботи вузлового диспетчера. Запропоновано підхід, який дозволить покращити якість планування технології роботи у залізничному вузлі на обраний період.

Ключові слова


залізничний вузол, вагон, імітаційне моделювання, автоматизоване робоче місце, вузловий диспетчер, технологія роботи

Повний текст:

PDF

Посилання


Мікропроцесорна диспетчерська централізація «Каскад» [Текст]: навч. посіб. / М.І. Данько, В.І. Мойсеєнко, С.В. Панченко [та ін.]. – Харків: УкрДАЗТ, 2005. – 176 с.

Гильденгорн, И.А. Совершенствование организации местной работы отделения дороги на основе математического моделирования С [Текст] / И.А. Гильденгорн // Тр. ВНИИЖТ. – 1987. – Вып. 2. – С. 7-11.

Гришин, А.П. Местная работа отделения: опыт и проблемы [Текст] / И.А. Гришин // Железнодорожный транспорт. – 1996. – № 2. – С. 10-20.

Запара, Я.В. Імітаційне моделювання технології роботи залізничного вузла [Текст] / Я.В. Запара, Є.В. Запара // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2012. – № 2. – С.79-86.
Flag Counter