УДОСКОНАЛЕННЯ СТРУКТУРИ ІНФОРМАЦІЙНО-КЕРУЮЧОЇ СИСТЕМИ МІСЦЕВОЇ РОБОТИ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Автор(и)

  • Д. В. Каньовська Українська державна академія залізничного транспорту, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.137.2013.102749

Ключові слова:

транспортний процес, логістика, залізничний транспорт, інформаційно-керуюча система, вантажні перевезення, автономний поїзд

Анотація

Розроблено комплекс задач та структуру логістичної інформаційно-керуючої системи місцевої роботи залізничного транспорту. Вона враховує специфіку характерних технологічних схем взаємодії станцій примикання та під’їзних колій підприємств. Запропоновано створити систему опорних та місцевих логістичних центрів з метою ефективного обслуговування вантажовласників за допомогою вантажних автономних збірних поїздів. Визначено основні підсистеми запропонованої керуючої системи в умовах раціоналізації планування обробки місцевих вантажів.

Посилання

Козак, В.В. Методологічний підхід щодо створення структури логістичного центру залізниць України [Текст] / Т.В. Бутько, Д.В. Ломотько, В.В. Козак, В.М. Кулешов // Залізничний транспорт України. – 2007. – № 1. – С. 29-33.

Панкратов, В.І. Удосконалення технології роботи залізничного транспорту незагального користування на базі інформаційно-керуючої системи [Текст] / В.І. Панкратов // Зб. наук. праць. – Харків: УкрДАЗТ, 2007. – Вип. 85. – С.12-24.

Левківський, О.П. Вибір стратегії формування транспортного процесу різних видів транспорту на базі логістичних принципів [Текст] / О.П. Левківський // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2008. – № 4. – С. 19-20.

Гаджинский, А.М. Основы логистики [Текст]: учеб. пособие / А.М. Гаджинский. – М.: ИВЦ «Маркетинг», 1995. – 248 с.

Ломотько, Д.В. Методологія формування інтелектуальної транспортної системи на залізничному транспорті [Текст] / Д.В. Ломотько, Т.В. Бутько // Сб. науч. трудов SWorld. Материалы межд. науч.-практ. конф. «Современные направления теоретических и прикладных исследований 2012». – Одесса: Куприенко, 2012. – Вып. 1. – Т. 2. – С. 45-46.

Vorkut, T.A. Haulage Company ATP: logistics decisions for restructuring [Теxt]/ T.A. Vorkut // Oak Brook, IL: CLM – 2000.  44 p.

Данько, M.I. Удосконалення планування перевізних процесів на залізничному транспорті методами нечіткої логіки [Текст] / M.I. Данько // Новини науки Придніпров'я. – 2005. – № 2. – С. 55-58.

Губенко, В.К. Оптимизация оперативно-календарного плана доставки многономенклатурных мелкопартионных грузов на промышленных предприятиях [Текст] / В.К. Губенко, Г.Ф.Бабушкин, А.Ф.Кузькин // Вісник Приазовського державного технічного університету: зб. наук. праць.– 2001.– № 11.– С. 273-276.

Мкртичьян, Д.І. Перспективи удосконалення технології розвозу місцевого вантажу на залізничному транспорті [Текст] / Д.І. Мкртичьян, Д.В. Каньовська // Зб. наук. праць. – Харків: УкрДАЗТ. – Вип. 124. – С. 95-99.

Жуковицкий, И.В. Метод интерактивной динамической оптимизации распределения локомотивов для работы в поездах на основе оценки рисков [Текст] / И.В. Жуковицкий, А.Б. Устенко, О.Л. Зиненко // Інформаційно-керуючи системи на залізничному транспорті. – 2006. – № 4. – С. 86 – 91.

Шиш, В.О. Проблеми та шляхи оптимізації оперативного регулювання вагонних парків на мережі залізниць [Текст] / В.О. Шиш, П.О. Яновський // Залізн. трансп. України. – 2007. – № 1. – С. 54-58.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-03-26

Номер

Розділ

Статті