DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.137.2013.102752

ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПІВ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ РАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРИПОРТОВИХ ВАНТАЖНИХ СТАНЦІЙ З ОБСЛУГОВУВАННЯМ КОНТЕЙНЕРНИХ ВАНТАЖОПОТОКІВ

Г. І. Шелехань

Анотація


Розглянуто питання відповідності технології роботи припортових вантажних станцій з переробкою контейнерних вантажопотоків сучасному експортно-імпортному характеру переробки вантажів. Визначено функціонування таких станцій за допомогою системних принципів. Виділено основні характеристики системи з обслуговування контейнерних вантажопотоків та побудовано загальну структурно-функціональну схему взаємодії її підсистем.


Ключові слова


системний аналіз, припортова вантажна станція, контейнерні потоки

Повний текст:

PDF

Посилання


Транспортна стратегія України на період до 2020 року. Схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2009 р. №1555-р: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www/URL: http://www.mintrans.gov.ua/ uk/discussion/15621.html/ 10.12.2009. – Загол. з екрану.

Матвеев, Ю.Н. Основы теории систем и системного анализа: учеб. пособие [Текст]/ Ю.Н. Матвеев. – 1-е изд. – Тверь: ТГТУ, 2007. – 100 с. – Ч. 1.

Данько, М.І. Наукові основи ресурсозберігаючих технологій при організації вантажних залізничних перевезень [Текст]: автореф. дис. … д-ра техн. наук: 05.22.01 / М.І. Данько: [Харк. нац. акад. міськ. госп.]. – 2005. – 40 с.

Шелехань, Г.І. Математична постановка задачі раціоналізації функціонування припортової вантажної станції [Текст]/ Г.І. Шелехань // Вісник науковця. Науково-популярний журнал. – 2010. – № 1. – С. 167-171.
Flag Counter