DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.135.2013.106021

ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ДЕННОГО РЕЖИМУ РОБОТИ ТЕХНІЧНОЇ СТАНЦІЇ

Г. В. Шаповал, О. О. Сідєльніков

Анотація


Сучасні умови функціонування технічних станцій потребують удосконалення технології їх роботи з метою більш раціонального використання існуючих ресурсів. Вибір найкращої технології роботи потребує детального техніко-економічного обґрунтування. Для оцінки результатів удосконалення необхідно знати передбачуваний економічний ефект від реалізації запропонованих заходів.


Ключові слова


технологія роботи, технічна станція, денний режим роботи, експлуатаційні витрати, економічний ефект

Повний текст:

PDF

Посилання


Про затвердження Державної цільової програми реформування залізничного транспорту на 2010-2019 роки [Електронний ресурс]: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2009 р. № 1390. – Режим доступу: http://document.ua.

Кірпа, Г.М. Зв’язки Транс’європейської транспортної мережі і України [Текст] / Г.М. Кірпа // Залізничний транспорт України. – 2004. – № 3. – С. 3-10.

Липовець, Н.В. Проблема реорганізації роботи сортувальних станцій [Текст] / Н.В. Липовець // Залізничний транспорт України. – 1999. – № 6. – С. 11-13.

Мироненко, В.К. Реорганізація роботи сортувальних станцій та систем підведення вагонопотоків [Текст] / В.К. Мироненко // Залізничний транспорт України. – 2003. – № 2. – С. 6-7.

Габа, В.В. Інтенсифікація переробки вагонів та використання технічних засобів на сортувальних станціях шляхом впровадження денного режиму їх роботи [Текст] / В.В. Габа // Зб. наук. праць. – К.: КУЕТТ, 2004. – Вип. 6. – С. 96-101.

Позднякова, Л. О. Методичні вказівки до виконання дипломних проектів для магістрів спеціальності 8.100.403 та студентів спеціальності 7.100.403 „Організація перевезень та управління на транспорті (залізничний транспорт)“ всіх форм навчання [Текст] / Л.О. Позднякова, М.Д. Жердєв, В.І. Куделя. – Харків: УкрДАЗТ, 2007. – Ч. 1-3.

Балака, Є.І. Оцінка економічної доцільності інвестицій в інноваційні проекти на транспорті [Текст]: навч. посіб. / Є.І. Балака, О.І. Зоріна, Н.М. Колесникова, І.М. Писаревський. – Харків: УкрДАЗТ, 2005. – 210 с.
Flag Counter