DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.135.2013.107414

ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ЗА РАХУНОК ЗМІНИ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ

Л. О. Позднякова, Т. О. Ханчич

Анотація


 

Розглянуто теоретичні та практичні підходи до проблеми зниження собівартості на вітчизняних і зарубіжних залізницях. Зроблено акцент на зміну форми власності з метою зниження витрат.


Ключові слова


собівартість, приватизація, форма власності, масові перевезення

Повний текст:

PDF

Посилання


Потетюєва, М.В. Особливості управління витратами на залізничному транспорті [Текст] / М.В. Потетюєва // Залізничний транспорт України. – 2006. – №2. – С. 76-78.

Андреєва, М.В. Актуальність створення проектів управління витратами залізничного транспорту [Текст] / М.В. Андреєва // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. –2002. – Вып. 37. – С. 146-149.

Гончаров, І.Ю. Системний факторний аналіз економічних процесів на транспорті [Текст]: підручник / І.Ю. Гончаров. – К.: Лога, 1999. – 423 с.

Ложачевська, О.Л. Характеристика транспортної галузі України [Текст] / О.Л. Ложачевська // Економіст. – 2002. – № 10. – С. 42-45.

Полишко, Т.В. Задачі оптимізації витрат залізничного транспорту [Текст] / Т.В. Полишко // Мат. 1-ї наук.-практ. конф. «Проблеми та перспективи розвитку транспортних систем: техніка, технологія, економіка і управління». – К., 2003. – С.110-111.

Лоза, С.П. Сучасний стан і перспективи розвитку залізниць України [Текст] / С.П. Лоза // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 11. – С. 22-38.

Сорока, Н.В. Основні напрямки зниження експлуатаційних витрат залізниць [Текст] // Проблеми економіки і управління на залізничному транспорті: зб. наук. статей / за ред. Є.І. Сичова. – К.: КУЕТТ, 2006. – С. 111-114.

Савицкая, Г.В. Управление затратами предприятия [Текст]: учебник / Г.В Савицкая. – Минск: ИП Экоперспектива, 1999. – 372 с.

Пути и методы реструктуризации железных дорог [Текст] // Железные дороги мира. – 1998. – №4. – С. 32-38.
Flag Counter