DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.135.2013.107521

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПАЛИВА ТЕПЛОВОЗАМИ ПРОМИСЛОВОГО ТРАНСПОРТУ

Д. Г. Олійник

Анотація


 

Проведено аналіз ефективності використання дизельного палива на промисловому металургійному підприємстві, виявлені основні фактори, які впливають на витрату палива маневровими тепловозами, встановлені причини невиконання норм витрат палива.

Зроблено висновок щодо можливості підвищення паливної ефективності маневрових тепловозів в умовах промислового підприємства за рахунок модернізації тепловозів новим силовим обладнанням, застосування сучасних систем контролю витрат палива та удосконалення методу розрахунку норм витрат.


Ключові слова


витрати палива, тепловози, модернізація, ефективність, промисловий транспорт, дизель, нормування, контроль витрат

Повний текст:

PDF

Посилання


Перепелюк, А.В. Экономика промышленного транспорта [Текст]: учеб. для ВУЗов по специальности «Промышленный транспорт» / А.В. Перепелюк, В.О. Бондаренко, Л.А. Мироненко. – М.: Высш. шк., 1987. – 336 с.

Категоренко, И.И. Роль и значение промышленного железнодорожного транспорта [Текст] / И.И Категоренко // Залізничний транспорт України. – 2005. – № 1. – С. 18-20.

Данько, Н.И. Научные основы ресурсосберегающих технологий при организации грузовых железнодорожных перевозок [Текст]: автореф. дис. ... д-ра техн. наук. – Харьков: Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва, 2005. – 40 с.

Божеларский, Я.В. Удосконалення нормування витрат дизельного палива маневровими тепловозами [Текст]: автореф. дис. … канд. техн. наук. – Дніпропетровськ: ДНУЗТ, 2007. – 24 с.

Концепция и программа реструктуризации на железнодорожном транспорте Украины [Текст]. – К.: НАБЛА, 1998. – 145 с.

Сирота, И.М. Расход дизельного топлива тепловозами (методика технического нормирования) [Текст]/ И. М. Сирота // ПТ. – 1973. – № 4. – С. 23-24.

Тверитин, В.Н. Нормирование расходов топлива тепловозами [Текст] / В.Н. Тверитин // ПТ. – 1978. – № 7. – С. 22-23.

Тверитин, В.Н. Способ нормирования расхода топлива [Текст] / В.Н. Тверитин // ПТ. – 1977. – № 7. – С. 12-13.
Flag Counter