АНАЛІЗ ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ СОРТУВАЛЬНИХ СТАНЦІЙ ЗА КОРДОНОМ ТА НА ЗАЛІЗНИЦЯХ УКРАЇНИ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ТРАНСПОРТУ

Автор(и)

  • В. В. Кулешов Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.136.2013.107591

Ключові слова:

вагон, колійний розвиток, концентрація сортувальної роботи, метод рою часток, реформування залізничного транспорту, сортувальна станція

Анотація

Виконаний аналіз колійного розвитку сортувальних станцій України та закордонних залізниць. Виділені основні питання закордонного досвіду застосовування систем автоматизації процесу сортувальної роботи. Для чисельної оптимизації роботи сортувальної станції у взаємодії з іншими сортувальними станціями даного полігону мережі можливо застосувати метод рою часток. Обгрунтована концентрація сортувальної роботи на обмеженому числі потужних і добре технічно оснащених станцій.

 

Посилання

Концепція державної програми реформування залізничного транспорту України [Текст] / Схвалено розпорядженням КМУ 27.12.2006. №651-р. – К.: Магістраль, № 1 (1179). – 10–16 січня 2007 р. – С. 6.

Транспортна стратегія України на період до 2020 року. Схвалена розпорядженням КМУ 16.12.2009 р. № 1555-р.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www/URL: http://www.mintrans.gov.ua/uk/discussion/15621.html/ 10.12.2009. – Загол. з екрана.

Програма економічних реформ України на 2010–2014 рр.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www/URL: president.gov.ua›docs/Programa_reform_FINAL_1.pdf. – Загол. з екрана.

ДБН В.2.3-19-2008. Споруди транспорту. Залізничні колії 1520 мм. Норми проектування [Текст]. Замінює СНиП ІІ-39-76; введ. 26.01.2008. – К.: Мінрегіонбуд України, 2008. – 122 c.

Особенности и характерные примеры развития зарубежных сортировочных станций: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www/URL: http://www.jd-st.ru/4-sortirovochnye-stancii/6-osobennosti-i-xarakternye-primery-razvitiya-zarubezhnyx-sortirovochnyx-stancij/. – Загол. с экрана.

Крячко, В.І. Розрахунки і проектування основних пристроїв на залізничних станціях [Текст]: навч. посібник / В.І. Крячко. – Харків: УкрДАЗТ, 2000.

Сіконенко, Г.М. Удосконалення методів визначення технічного рівня сортувальних станцій [Текст]: автореф. дис…. канд. техн. наук: 05.22.20 / Г.М. Сіконенко; Укр. держ. акад. залізнич. тр-ту. – Харків, 2005. – 18 с.

Бутько, Т.В. До питання визначення оптимальної кількості сортувальних станцій [Текст] / Т.В. Бутько, М.І. Данько, Г.М. Сіконенко // Коммунальное хозяйство городов. – Харьков: Техника, 2002. – № 45. – C. 237 – 242.

Данько, М.І. Формування вимог до технології взаємодії залізничних адміністрацій і власників рухомого складу [Текст] / М.І. Данько, Д.В. Ломотько, В.М. Запара, В.В. Кулешов // Зб. наук. праць. – Харків: УкрДАЗТ, 2011. – Вип. 124. – С. 5-11.

Данько, М.І. Удосконалення організаційно-технологічної моделі використання вантажних вагонів різної форми власності на залізницях України [Текст] / М.І. Данько, Д.В. Ломотько, В.В. Кулешов // Зб. наук. праць. – Харків: УкрДАЗТ, 2012. – Вип. 129. – С. 5-12.

Кулешов, В.В. Удосконалення інформаційної технології роботи з вагонами різних форм власності з метою оптимізації пропускної спроможності залізничних транспортних систем [Текст] / В.В. Кулешов // Зб. наук. праць. – Харків: УкрДАЗТ, 2011. – Вип. 124. – С. 83-90.

Метод рою часток [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www/URL: http://uk.wikipedia.org/wiki/. – Загол. з екрана.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-04-12

Номер

Розділ

Експлуатація залізниць