№ 136 (2013)

Зміст

Будівельні матеріали, конструкції та споруди

КВАЛІМЕТРИЧНА МОДЕЛЬ ДІЯЛЬНОСТІ КОЛІЙНОЇ БРИГАДИ ПРИ ПОТОЧНОМУ УТРИМАННІ КОЛІЇ PDF
В. П. Шраменко, С. Д. Бронза, Є. М. Коростельов
ДОСЛІДЖЕННЯ ШВИДКОСТІ ЗНОШУВАННЯ ПАРИ ТЕРТЯ «ПОРШНЕВЕ КІЛЬЦЕ - ГІЛЬЗА ЦИЛІНДРІВ» ТЕПЛОВОЗНИХ ДИЗЕЛІВ ПРИ ОБРОБЦІ МОТОРНИХ ОЛИВ ЕЛЕКТРОСТАТИЧНИМ ПОЛЕМ PDF
Г. М. Афанасов
ТЕХНОЛОГІЯ, СТРУКТУРА ТА ВЛАСТИВОСТІ КЕРАМІЧНОГО КЛІНКЕРУ ДЛЯ БРУКУВАННЯ ДОРІГ PDF
О. Ю. Федоренко, М. І. Рищенко, Л. В. Присяжна
ДО ПИТАННЯ РАЦІОНАЛІЗАЦІЇ КОНСТРУКЦІЇ КОМБІНОВАНИХ СИСТЕМ PDF
А. П. Фалендиш, Г. Л. Ватуля
ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕГРАЦИИ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ КАЗАХСТАНА В МИРОВУЮ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ PDF
М. В. Аманова
ОЦЕНКА ПРОМЕРЗАНИЯ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ В РЕГИОНАХ КАЗАХСТАНА PDF
Б. А. Омарова
ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ НА ПУТЕВУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННОГО ТРАНСПОРТА PDF
Б. Р. Касимов
ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА ВЫПРАВКИ ПУТИ ПРИ ЕГО УСТРОЙСТВЕ НА ТЕМПЫ НАКОПЛЕНИЯ ПРОСАДОК PDF
Г. А. Омарова
ВОПРОСЫ ОБОСНОВАНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ КРАНОВ МОСТОВОГО ТИПА КАК АЛЬТЕРНАТИВЫ ПОКУПКИ НОВОГО КРАНА PDF
В. А. Слободяник, Л. М. Козарь
АНАЛИЗ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ PDF
А. В. Афанасьев
ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ДОВГОВІЧНІСТЬ ЕЛЕМЕНТІВ ПРОМІЖНОГО ПРУЖНОГО СКРІПЛЕННЯ PDF
А. М. Штомпель
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОГО СВІТОГЛЯДУ: КРОНА ТА КОРЕНІ PDF
П. І. Мельник, В. А. Борщов, А. М. Ніколенко, Т. Є. Богданова, І. М. Гришина
ДЖЕРЕЛА ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ РІШЕНЬ ПРОЦЕСУ ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ РОБІТ PDF
Ахмед Абдульсахиб Абдуль Амер
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПРОСТІРОВИХ ЖОРСТКОСТЕЙ СКРІПЛЕННЯ ТИПУ ДО PDF
О. М. Даренський

Рухомий склад залізниць

ШЛЯХИ ФОРМАЛІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ЛОКОМОТИВНИХ БРИГАД PDF
В. М. Данько
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ ТЯГОВИХ ЗУБЧАТИХ ПЕРЕДАЧ МОТОРВАГОННОГО РУХОМОГО СКЛАДУ PDF
В. И. Мороз, О. В. Братченко, С. В. Бобрицький, В. І. Громов
РАЗВИТИЕ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА PDF
А. В. Устенко
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ВИПРОБУВАНЬ СИЛОВОГО ОБЛАДНАННЯ ТЯГОВОГО РУХОМОГО СКЛАДУ З УРАХУВАННЯМ ЕФЕКТИВНОГО РИЗИКУ PDF
О. Б. Бабанін, О. С. Коваленко
ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ГАЛЬМІВНИХ СИСТЕМ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДІВ МАТЕМАТИЧНОЇ СТАТИСТИКИ PDF
Т. В. Шелейко
ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ НАДІЙНОСТІ БУКСОВИХ ВУЗЛІВ ВАНТАЖНИХ ВАГОНІВ PDF
А. В. Труфанова
РОЗРАХУНОК ПОДАЧІ ОСЬОВОЇ ОЛИВИ В МОТОРНО-ОСЬОВИЙ ПІДШИПНИК ЛОКОМОТИВА З УРАХУВАННЯМ АДСОРБЦІЙНИХ ЯВИЩ НА ПОВЕРХНЯХ ТЕРТЯ PDF
І. С. Груник
ПРОГНОЗУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ВИКОРИСТАННЯ ЛОКОМОТИВІВ PDF
Д. С. Жалкін
ВИЗНАЧЕННЯ ТРИВАЛОСТІ ВИБІГУ ЛОКОМОТИВА ПРИ ПЕРЕХОДІ З РЕЖИМУ ТЯГИ В РЕЖИМ ГАЛЬМУВАННЯ PDF
М. І. Капіца, Д. М. Кислий
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРУЖНО-ДИСИПАТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ МЕХАНІЗМІВ ГАЗОРОЗПОДІЛУ ТЕПЛОВОЗНИХ ДИЗЕЛІВ Д80 ТА Д49 PDF
О. А. Логвіненко, К. В. Астахова, В. І. Громов
ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФОРМУВАННЯ НАВАНТАЖЕНЬ НА ШИЙКИ КОЛІНЧАТОГО ВАЛУ ЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК ТЕПЛОВОЗІВ 2ТЕ116 PDF
В. С. Тіщенко
ТЕХНОЛОГІЯ ВІДЦЕНТРОВОЇ РЕГЕНЕРАЦІЇ СИНТЕТИЧНИХ ФІЛЬТРІВ ТЕПЛОВОЗІВ PDF
О. Б. Бабанін, Ю. М. Грищенко
ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ КІНЕМАТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК МЕХАНІЧНОЇ СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ШВИДКОСТІ ДИЗЕЛЬ-ПОЇЗДУ ДР1А PDF
О. В. Братченко
ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ КІНЕМАТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК РАМНО-ТРАПЕЦЕЇДАЛЬНОГО СТРУМОЗНІМАЛЬНОГО ПРИСТРОЮ PDF
А. В. Павшенко
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОФІЛАКТИЧНИХ ВИПРОБУВАНЬ КАБЕЛЬНИХ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ PDF
О. І. Акімов, Ю. О. Акімова
АНАЛІЗ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ БУКСОВИХ ВУЗЛІВ КРИТИХ ВАНТАЖНИХ ВАГОНІВ PDF
І. Е. Мартинов, В. М. Ільчишин, А. П. Семененко
ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ, ЩО ДІЮТЬ НА ВІЗКИ ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ НОВОГО ПОКОЛІННЯ PDF
І. Е. Мартинов, В. В. Ільчишин, О. С. Калмиков, М. В. Троцька
УДОСКОНАЛЕННЯ ВИМІРІВ РІВНЯ ПАЛИВА ПРИ АВТОМАТИЗОВАНОМУ КОНТРОЛІ ЙОГО ВИТРАТИ PDF
О. Д. Трихліб

Експлуатація залізниць

РОЗРАХУНОК РАЦІОНАЛЬНИХ КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ СОРТУВАЛЬНИХ ГІРОК НА ОСНОВІ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ PDF
О. М. Огар
АНАЛІЗ ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ СОРТУВАЛЬНИХ СТАНЦІЙ ЗА КОРДОНОМ ТА НА ЗАЛІЗНИЦЯХ УКРАЇНИ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ТРАНСПОРТУ PDF
В. В. Кулешов
ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІЧНИХ ТА ЕНЕРГЕТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОЛОГО-СХІДЧАСТОГО ПОЗДОВЖНЬОГО ПРОФІЛЮ СОРТУВАЛЬНИХ ГІРОК PDF
М. Ю. Куценко
ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕОБХІДНОЇ ПРОПУСКНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ВНУТРІШНЬОВУЗЛОВИХ ХОДІВ PDF
К. В. Крячко, О. М. Шалімова, Є. В. Кабанець
ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КАК ФАКТОР РАБОТОСПОСОБНОСТИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ОПЕРАТОРОВ PDF
В. Г. Брусенцов, М. И. Ворожбиян, И. И. Бугайченко, О. В. Брусенцов, Л. В. Аладышева

Автоматизовані системи електричного транспорту

КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОПОЇЗДАМИ МЕТРОПОЛІТЕНУ НА ОСНОВІ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ АДАПТИВНОЇ РЕЗОНАНСНОЇ ТЕОРІЇ PDF
В. С. Блиндюк
ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ МЕТОДІВ КОНТРОЛЮ НАГРІВОСТІЙКОСТІ ТЯГОВИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН PDF
С. І. Яцько, В. В. Карпенко, Д. Ю. Василенко
ПОБУДОВА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ ДИЗЕЛЬ-ПОЇЗДА ДЕЛ-02 PDF
Г. І. Яровий, Д. В. Ніконенко, О. О. Шкурпела, І. О. Тукалов

Телекомунікаційні системи та управління ними

МЕТОД ПОСТРОЕНИЯ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ СВЕРТОЧНЫХ КОДОВ ПЕРЕМЕЖЕНИЯ PDF
С. И. Приходько, А. С. Волков, Н. А. Штомпель, А. В. Боцул
ОПТИМИЗАЦИЯ ДИФФУЗИИ КИСЛОРОДА В КАТОДНЫХ МАТЕРИАЛАХ ДЛЯ ТВЕРДОТОПЛИВНЫХ ОКСИДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ PDF
Р. В. Вовк, В. Ю. Гресь, З. Ф. Назыров
НЕЙРО-НЕЧЕТКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ РАБОТЫ ИНДУКТИВНО-ПРОВОДНОГО ДАТЧИКА PDF
В. Ю. Гребенюк

Технологія металів та матеріалознавство

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ СЛУЖБ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Н. В. Кондусова
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕРМІЧНОЇ ТА ХІМІКО-ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ ЗАЛІЗОВУГЛЕЦЕВИХ СПЛАВІВ PDF
Л. А. Тимофеєва, М. С. Альохін
ПОВЫШЕНИЕ РЕСУРСА ДЕТАЛЕЙ ПЛУНЖЕРНЫХ ПАР PDF
С. С. Тимофеев
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОРЯЧЕГО ПРЕССОВАНИЯ С ПРЯМЫМ ПРОПУCКАНИЕМ ТОКА СИСТЕМЫ ZrO2-Al2O3 В ОТНОШЕНИИ ОСОБЕННОСТЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ C РАЗЛИЧНОЙ ТОПОЛОГИЕЙ ИСХОДНЫХ НАНОПОРОШКОВ PDF
О. М. Мельник
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОГО УПРОЧНЕНИЯ КОЛЕС ЦЕЛЬНОКАТАНЫХ PDF
В. Н. Остапчук