ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРУЖНО-ДИСИПАТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ МЕХАНІЗМІВ ГАЗОРОЗПОДІЛУ ТЕПЛОВОЗНИХ ДИЗЕЛІВ Д80 ТА Д49

Автор(и)

  • О. А. Логвіненко Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine
  • К. В. Астахова Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine
  • В. І. Громов Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.136.2013.107717

Ключові слова:

тяговий рухомий склад, тепловоз, дизель, механізм газорозподілу, динамічна модель, тензометрування, пружно-дисипативні параметри

Анотація

 

У статті обґрунтовано, що одним з пріоритетних шляхів підвищення паливної економічності та екологічності енергетичних установок сучасних тепловозів є забезпечення ефективного функціонування їх кулачкових механізмів газорозподілу (МГР). Відмічено, що у вирішенні задачі досягнення високих значень часу-перерізу клапанів і забезпечення потрібних фаз газорозподілу одна з головних ролей відводиться моделюванню, аналізу і контролю динамічних процесів, які протікають у МГР. Наведено результати порівняльного аналізу інерційних, жорсткісних та дисипативних параметрів динамічних моделей механізмів привода впускних і випускних клапанів тепловозних дизелів Д80 та Д49.

Посилання

Сергиенко, Н.И. Экономическая эффективность модернизации тепловозного парка Укрзализныци [Текст] / Н.И. Сергиенко, П.С. Скалецкий // Залізничний транспорт України. – 1999. – № 3. – С. 16-17.

Мороз, В.І. Оцінка резервів поліпшення експлуатаційних показників тепловозних дизелів типу Д80 за рахунок модернізації механізму привода клапанів [Текст] / В.І. Мороз, О.В. Братченко, О.А. Логвіненко // Зб. наук. праць.  Харків: ХарДАЗТ, 2000. – Вип. 41. – С.10-13.

Мороз, В.І. Розробка динамічної моделі механізму газорозподілу тепловозного дизеля типу Д80 та методика визначення її пружно-дисипативних параметрів [Текст] / В.І. Мороз, О.В. Братченко, О.А. Логвіненко // Рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту: міжвуз. зб. наук. праць. – Харків: ХарДАЗТ, 2001. – Вип. 46. – С. 21-24.

Мороз, В.І. Експериментальне визначення пружно-дисипативних параметрів механізму газорозподілу тепловозного дизеля Д80 [Текст] / В.І. Мороз, О.В. Братченко, О.А. Логвіненко // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2002. – № 1. – С. 15-18.

Мороз, В.І. Визначення пружньо-дисипативних параметрів динамічної моделі механізму приводу клапанів тепловозного дизеля типу Д80 [Текст] / В.І. Мороз, О.В. Братченко // Підвищення експлуатаційної ефективності тягового рухомого складу залізниці: міжвуз. зб. наук. праць. – Харків: ХарДАЗТ, 2000. – Вип. 11. – С. 80-84.

Мороз, В.І. Розробка динамічної моделі механізму газорозподілу тепловозного дизеля типу Д80 та методика визначення її пружно-дисипативних параметрів [Текст] / В.І. Мороз, О.В. Братченко, О.А. Логвіненко // Рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту: міжвуз. зб. наук. праць. – Харків: ХарДАЗТ, 2001. – Вип. 46. – С. 21-24.

Мороз, В.І. Визначення елементів матриць жорсткостей та демпфірування узагальненого рівняння руху клапанів чотиритактних дизелів [Текст] / О.В. Братченко, О.А. Логвіненко, О.В. Надтока // Теплоенергетичні установки та екологія на залізничному транспорті: міжвуз. зб. наук. праць. – Харків: УкрДАЗТ, 2005.  Вип. 70. – С. 101-107.

Мороз, В.І. Результати експериментального дослідження механізму газорозподілу локомотивної енергетичної установки типу Д49 [Текст] / О.В. Братченко, О.А. Логвіненко, К.В. Астахова // Зб. наук. праць. – Харків: УкрДАЗТ, 2012. – Вип. 129. – С. 13-19.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-04-12

Номер

Розділ

Рухомий склад залізниць