DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.136.2013.108206

МЕТОД ПОСТРОЕНИЯ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ СВЕРТОЧНЫХ КОДОВ ПЕРЕМЕЖЕНИЯ

С. И. Приходько, А. С. Волков, Н. А. Штомпель, А. В. Боцул

Анотація


Запропоновано метод побудови алгебраїчних згорткових кодів перемежування на основі модифікованих породжуючих багаточленів коду Рида-Соломона для захисту неперервних інформаційних повідомлень від пакетів помилок, що виникають у каналах з пам’яттю.

 


Ключові слова


сверточные коды, коды Рида-Соломона, перемежение, обобщенный порождающий многочлен

Повний текст:

PDF

Посилання


Вернер, М. Основы кодирования [Текст]: учеб. для вузов / М. Вернер. – М.: Техносфера, 2004. – 288 с.

Питерсон, У. Коды, исправляющие ошибки [Текст] / У. Питерсон, Э. Уэлдон: пер. с англ. – М.: Мир, 1976. – 596 с.

Приходько, С.И. Построение сверточных кодов с использованием кодов РС [Текст] / С.И. Приходько, Г.Е. Березняков // Тематический научно-технический сборник. – 1986. – №330. – С. 103-107.

Приходько, С.И. Алгебраические сверточные коды [Текст] / С.И. Приходько // Информационно-управляющие системы на железнодорожном транспорте. – 1999. – № 2 (17). – С. 62-63.

Приходько, С.И. Метод модификации обобщенного порождающего многочлена алгебраических сверточных кодов [Текст] / С.И. Приходько, А.С. Волков, Н.А. Штомпель, А.В. Боцул // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2012. – № 6. – С. 15 – 19.

Wachter-Zeh, A. Decoding Interleaved Reed–Solomon Codes Beyond their Joint Error–Correcting Capability [Text] / A. Wachter-Zeh, A. Zeh, M. Bossert // Designs, Codes and Cryptography. – 24 July 2012. – P. 1-21.
Flag Counter