DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.128.2012.109899

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕДУРИ РОЗРАХУНКУ ВИТРАТ ПАЛИВА ГІРКОВИМИ ЛОКОМОТИВАМИ У ПРОЦЕСІ НАСУВУ ТА РОЗПУСКУ СОСТАВІВ

О. М. Огар, А. В. Подлузський, В. І. Халус

Анотація


Удосконалено підхід до розрахунку витрат дизельного палива маневровим локомотивом при виконанні окремих операцій гіркового циклу. Запропоновано диференціальне рівняння руху состава. Оцінено точність розрахунку витрат палива. 


Ключові слова


дизельне паливо, маневровий локомотив, сортувальна гірка, розпуск составів

Повний текст:

PDF

Посилання


Данько, М.І. Наукові основи ресурсозберігаючих технологій при організації вантажних залізничних перевезень [Текст]: дис. ... доктора техн. наук: 05.22.01 / М.І. Данько. – Харків, 2005. – 357 с.

Топчієв, М.П. Удосконалення технології роботи технічних засобів сортувальних станцій на основі ресурсозбереження [Текст]: дис... канд. техн. наук: 05.22.20 / М.П. Топчієв. – Харків, 2004. – 246 с.

Похилко, С.П. Забезпечення ресурсозбереження шляхом удосконалення технології роботи технічних засобів підсистеми розформування сортувальних станцій [Текст]: дис... канд. техн. наук: 05.22.20 / С.П. Похилко. – Харків, 2005. – 273 с.

Розробка моделі для визначення витрат палива гірковими локомотивами при насуві та розформуванні составів [Текст] / Т.В. Бутько, М.І. Данько, О.М. Огар, М.П. Топчієв // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. − К.: Техника, 2004. – Вып. 58. − С. 217-221.

Огар, О.М. Розвиток теорії експлуатації та методів розрахунку конструктивно-технологічних параметрів сортувальних гірок [Текст]: дис... д-ра техн. наук / О.М. Огар. – Харків, 2011. – 368 с.
Flag Counter