№ 128 (2012)

Зміст

Організація перевезень і управління на транспорті

ЗМЕНШЕННЯ ЧАСУ ПРОСТОЮ ВАНТАЖНИХ ВАГОНІВ ЗА РАХУНОК УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ ПО СТАНЦІЇ «С» В ЗИМОВИЙ ПЕРІОД PDF
Д. В. Константинов, А. П. Адушкін
АНАЛІЗ РОБОТИ ПУНКТІВ КОМЕРЦІЙНОГО ОГЛЯДУ НА СТАНЦІЇ КРАСНИЙ ЛИМАН ДОНЕЦЬКОЇ ЗАЛІЗНИЦІ PDF
В. П. Запара, Я. В. Запара, К. С. Акулініна
ОРГАНІЗАЦІЯ РАЦІОНАЛЬНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ РОБОТИ ПУНКТУ КОМЕРЦІЙНОГО ОГЛЯДУ СТ. ПОЛТАВА-ПІВДЕННА ПІВДЕННОЇ ЗАЛІЗНИЦІ PDF
Н. Н. Панченко, Д. А. Арамян
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ РОБОТИ ПРИКОРДОННОЇ ПЕРЕВАНТАЖУВАЛЬНОЇ СТАНЦІЇ НА ОСНОВІ ВИМОГ ЛОГІСТИКИ PDF
Т. В. Бутько, Г. С. Бауліна, В. М. Верьовко
ПРОПОЗИЦІЇ З УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ МІСЦЕВОЮ РОБОТОЮ НА ПОЛІГОНІ ДИРЕКЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ PDF
О. М. Дворник, В. М. Павлін
КОНЦЕНТРАЦІЯ ВАНТАЖНОЇ І КОМЕРЦІЙНОЇ РОБОТИ НА ДЕБАЛЬЦЕВСЬКІЙ ДИРЕКЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ PDF
М. І. Данько, В. М. Запара, О. В. Заяць
УДОСКОНАЛЕННЯ ПУНКТУ КОМЕРЦІЙНОГО ОГЛЯДУ ПОЇЗДІВ ТА ВАГОНІВ НА СТАНЦІЇ «З» ПІВДЕННОЇ ЗАЛІЗНИЦІ PDF
С. М. Продащук, О. М. Ільяшенко
ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ТОЧКОВИХ ВАГОННИХ УПОВІЛЬНЮВАЧІВ НА СОРТУВАЛЬНІ ГІРКИ УКРАЇНСЬКИХ ЗАЛІЗНИЦЬ PDF
М. Ю Куценко, О. В. Розсоха, О. С. Коваленко, О. Ю. Купріхіна
ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ ПРИ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕННЯХ ПО СТАНЦІЇ ДОНЕЦЬК PDF
В. М. Запара, Є. В. Запара, Ю. А. Ордашевська
АНАЛІЗ КОМЕРЦІЙНИХ НЕСПРАВНОСТЕЙ У ВАГОНАХ НА СТАНЦІЇ ДЕБАЛЬЦЕВЕ-СОРТУВАЛЬНА ДОНЕЦЬКОЇ ЗАЛІЗНИЦІ PDF
В. М. Запара, А. І. Поцелуйко
ВИЗНАЧЕННЯ НОРМУВАЛЬНОГО ЧАСУ ПЕРЕБУВАННЯ ВАГОНІВ НА ПІД’ЇЗНИХ КОЛІЯХ PDF
А. О. Ковальов, Л. І. Сиром’ятникова
Розроблення технології комбінованих (контрейлерних) перевезень PDF
М. М. Кузнецов, І. В. Сівченко
УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕДУРИ РОЗРАХУНКУ ВИТРАТ ПАЛИВА ГІРКОВИМИ ЛОКОМОТИВАМИ У ПРОЦЕСІ НАСУВУ ТА РОЗПУСКУ СОСТАВІВ PDF
О. М. Огар, А. В. Подлузський, В. І. Халус
УДОСКОНАЛЕННЯ РОБОТИ З ВАНТАЖОВЛАСНИКАМИ ШЛЯХОМ РОЗШИРЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СКЛАДУ АРМ ПРАЦІВНИКІВ ЗАЛІЗНИЧНИХ СТАНЦІЙ PDF
П. В. Долгополов, В. Г. Безрукова, О. В. Пономаренко
ОБГРУНТУВАННЯ ПІДХОДУ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЧИСЛА СОРТУВАЛЬНИХ КОЛІЙ ДЛЯ ГРУПОВИХ ПОЇЗДІВ PDF
О. В. Сідельников, Г. В. Шаповал
ТЕХНОЛОГІЯ РОБОТИ ВАНТАЖНОЇ СТАНЦІЇ «З» У СУЧАСНИХ УМОВАХ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ PDF
Т. Ю. Калашнікова, Т. Л. Якуба
ЗБІЛЬШЕННЯ ШВИДКОСТІ РУХУ ПАСАЖИРСЬКИХ ПОЇЗДІВ НА НАПРЯМКАХ, ДЕ ЗАПЛАНОВАНО ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОГО РУХОМОГО СКЛАДУ PDF
Д. В. Шумик, Р. О. Панов

Менеджмент організацій і адміністрування

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ІНТЕГРАЦІЇ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ В МІЖНАРОДНІ ТРАНСПОРТНІ КОРИДОРИ PDF
О. Г. Дейнека, Є. М. Алдохіна, О. Ю. Гайдук
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ТРАНСПОРТНОЇ ЛОГІСТИКИ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ PDF
О. Г. Дейнека, А. Ю. Реброва, О. О. Булкіна
МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ МЕХІНІЗМУ ЕФЕКТИВНОЇ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА PDF
О. Г. Дейнека, А. ФР. Божок, О. С. Завірюха
МЕТОДИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПІДХОДИ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ PDF
О. Г. Дейнека, Т. Ю. Орлова, О. Г. Диколенко

Автоматика та комп’ютерні системи управління рухом поїздів

КОМПЛЕКСУВАННЯ ВИМІРНИКІВ У СИСТЕМАХ ГІРКОВОЇ АВТОМАТИКИ PDF
В. І. Мойсеєнко, В. О. Гришко
ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІЙНОЇ БЕЗПЕЧНОСТІ ДВОКОМПЛЕКТНОЇ СИСТЕМИ З ЗАГАЛЬНИМ РЕЗЕРВУВАННЯМ PDF
В. Ф. Кустов, Є. С. Олесінь
ДОСЛІДЖЕННЯ СПОСОБІВ ІНФРАЧЕРВОНОГО ДІАГНОСТУВАННЯ ПРИСТРОЇВ ЗАЛІЗНИЧНОЇ АВТОМАТИКИ PDF
А. Б. Бойнік, В. Ю. Олійник
АНАЛІЗ МЕТОДІВ І ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ВИЗНАЧЕННЯ ПОШКОДЖЕНЬ КАБЕЛЬНИХ ЛІНІЙ PDF
В. В. Гаєвський
НЕЙРОМЕРЕЖЕВА МОДЕЛЬ ДИНАМІЧНОГО ЛОГІЧНОГО ЕЛЕМЕНТУ “НІ” PDF
М. М. Чепцов, М. М. Бабаєв, В. С. Блиндюк
МАГНИТНОЕ ПОЛЕ РЕЛЬСОВЫХ ЦЕПЕЙ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ PDF
П. Я. Придубков, А. Н. Прогонный, О. М. Ананьева

Комп’ютерні інформаційно-управляючі системи на залізничному транспорті

АДАПТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ДИСКРЕТНЫХ СИСТЕМАХ ВЫСОКОГО ПОРЯДКА С ЗАПАЗДЫВАНИЕМ PDF
Б. Т. Сытник, С. И. Яцько, В. А. Брыксин, В. С. Михайленко, Ю. П. Усков
ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ МОБИЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ТЕХНИКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ «ЧЕЛОВЕК НА ПУТИ» ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ PDF
К. А. Трубчанинова, В. В. Нарожный, Г. Е. Григорьянц, А. В. Леншин

Рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту. Вагони

МОДЕЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ РЕМОНТУ ВАНТАЖНИХ ВАГОНІВ ТА ЇХ СКЛАДОВИХ ЧАСТИН PDF
І. Д. Борзилов, С. А. Грабелько
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ РЕМОНТУ КОЛІСНИХ ПАР ЗА УМОВИ РОЗВИТКУ ТЕНДЕНЦІЙ ДО ПІДВИЩЕННЯ ОСЬОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ ВАГОНІВ PDF
Р. І. Візняк, В. В. Талапа
К ВОПРОСУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БУКС ПОДВИЖНОГО СОСТАВА PDF
И. Э. Мартынов, И. А. Запорожец, С. С. Горчев, Д. Э. Ермак

Залізничні споруди та колійне господарство

ДЕФОРМАТИВНІСТЬ ПІДШПАЛЬНОЇ ОСНОВИ БЕЗСТИКОВОЇ КОЛІЇ PDF
А. М. Штомпель, О. І. Черниш, С. І. Бадай
ВИЗНАЧЕННЯ НАВАНТАЖЕНЬ НА ЗАЛІЗОБЕТОННІ ШПАЛИ ПРИ РІЗНИХ ТИПАХ І ШВИДКОСТЯХ РУХОМОГО СКЛАДУ PDF
В. В. Рибкін, М. В. Савицький, П. О. Пшінько

Рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту. Локомотиви

МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ТЕПЛОВИМ СТАНОМ ДИЗЕЛЯ МАНЕВРОВОГО ТЕПЛОВОЗА ЧМЕ3 PDF
О. В. Ісачєску
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ СЕРВІСНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ МАГІСТРАЛЬНИХ ТЕПЛОВОЗІВ PDF
О. Б. Бабанін, О. Л. Кохан
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ СИСТЕМИ ОХОЛОДЖЕННЯ ТЕПЛОВОЗНИХ ДИЗЕЛІВ PDF
О. С. Салій
ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ НАВЧАННЯ ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ ПОВ'ЯЗАНІ З РУХОМ ПОЇЗДІВ PDF
О. Б. Бабанін, В. В. Солоп
МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ПОТЕНЦІЙНИХ ВІДМОВ В ЕЛЕМЕНТАХ НЕСУЧИХ КОНСТРУКЦІЙ ЛОКОМОТИВІВ PDF
І. П. Яцушкевич, О. С. Крашенінін

Електричний транспорт

ОСОБЛИВОСТІ РОЗРАХУНКУ ДОДАТКОВИХ ПОЛЮСІВ ТЯГОВИХ ДВИГУНІВ ПРИ ПУЛЬСУЮЧОМУ ТА ІМПУЛЬСНОМУ ЖИВЛЕННІ PDF
Н. П. Карпенко, В. С. Колісник
ВХІДНИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ ЕЛЕКТРОРУХОМОГО СКЛАДУ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ ПІДВИЩЕНОЇ НАПРУГИ ЖИВЛЕННЯ PDF
О. І. Семененко, С. М. Мараховець, С. В. Бірюков
РОЗРОБЛЕННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ ТЕПЛОВОЇ МОДЕЛІ ТЕД PDF
М. Ю. Нікітін
ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ МОДЕРНІЗОВАНОГО ЕЛЕКТРОВОЗА З СИСТЕМОЮ МОДАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОСТЕРІГАЧЕМ СТАНУ PDF
С. Г. Буряковський, Д. Ю. Рій
МОДЕЛЮВАННЯ ПЕРЕХІДНИХ РЕЖИМІВ КОЛИВАНЬ У ТЯГОВОМУ ПРИВОДІ ВАНТАЖНОГО ЕЛЕКТРОВОЗА PDF
К. В. Борисов, Ю. О. Ярошок

Автоматизовані системи технологічного зв’язку на залізничному транспорті

АНАЛІЗ ПРИНЦИПІВ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПАКЕТІВ У ВУЗЛАХ КОМУТАЦІЇ МУЛЬТИСЕРВІСНИХ МЕРЕЖ PDF
О. С. Жученко, Д. Є. Мякінін
ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ВНУТРІШНЬОМЕРЕЖЕВОГО СПІВІСНУВАННЯ АБОНЕНТІВ КОГНІТИВНОЇ МЕРЕЖІ PDF
С. О. Сверидюк, В. П. Лисечко, О. М. Прогонний

Теплоенергетика

ЗАСТОСУВАННЯ ДИЗЕЛЯ 8Д80 НА ТЕПЛОВОЗІ ЧМЕ3 PDF
О. М. Сильченко, О. Г. Крушедольський
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕПЛОВИХ НАСОСІВ ПРИ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ БУДІВЛІ PDF
Є. Є. Счастний, А. В. Смірнова