DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.128.2012.110104

АНАЛІЗ ПРИНЦИПІВ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПАКЕТІВ У ВУЗЛАХ КОМУТАЦІЇ МУЛЬТИСЕРВІСНИХ МЕРЕЖ

О. С. Жученко, Д. Є. Мякінін

Анотація


 

 

У ході проведеного аналізу існуючих методів забезпечення Quality of Service та організації черг у маршрутизаторах IP-мереж установлено, що при побудові мереж наступного покоління та розширенні кількості послуг доцільно використовувати дисципліни обслуговування черг з класифікацією потоків пакетів та побудовою дерева черг на основі алгоритму Hierarchical Token Bucket.

 


Ключові слова


пакет, черга, Quality of Service, Hierarchical Token Bucket, ієрархія класів

Повний текст:

PDF

Посилання


Гольдштейн, А.Б. Softswitch [Текст] / А.Б. Гольдштейн, Б.С. Гольдштейн. – СПб.: БХВ – Санкт-Петербург, 2006. – 368 с.

Татенбам, Э. Компьютерные сети [Текст] / Э. Татенбам. – 4-е изд. – СПб: Питер, 2003. – 992 с.

Гольдштейн, Б.С. Интеллектуальные сети [Текст] / Б.С. Гольдштейн, И.М. Эхриель, Р.Д. Рерле. – М.: Радио и связь, 2000. – 500 с.

Кузьмицкий, А. Три Делим Интернет или QoS на Mikrotik [Электронный ресурс] / А. Кузьмицкий. – Режим доступа: http://mikrotik.axiom-pro.ru/articles/qos.php. - Загл. с экрана. (Дата обращения: 22.11.2011).
Flag Counter