DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.128.2012.110140

АНАЛІЗ МЕТОДІВ І ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ВИЗНАЧЕННЯ ПОШКОДЖЕНЬ КАБЕЛЬНИХ ЛІНІЙ

В. В. Гаєвський

Анотація


У статті проаналізовано і теоретично узагальнено існуючі методи і технічні засоби визначення пошкоджень кабельних ліній. Розглянуто основні види пошкоджень і основні обставини, які обумовлюють обмежену точність вимірювань. Зроблено висновок про необхідність розроблення ефективніших засобів і пристроїв для визначення місця пошкодження в кабелях, які б базувалися на методах прогнозування стану пристроїв і на їх основі планування роботи за утриманням кабелів.


Ключові слова


кабельні лінії, вимірювання параметрів кабельних ліній, методи та прилади для діагностики кабельних ліній

Повний текст:

PDF

Посилання


Измерения и диагностирование в системах железнодорожной автоматики, телемеханики и связи [Текст] / под ред. И.Е. Дмитренко. – М.: Транспорт, 1994. – 256 с.

Соловьев, Н.Н. Измерительная техника в проводной связи. Часть ІV [Текст]. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Связь, 1974. – 220 с.

Иванцов, И. Локализация дефектов в кабеле посредством рефлектометров [Электронный ресурс] / И.Иванцов. – Режим доступа: http://www.osp.ru/lan/2004/11/036.htm.

Иванцов, И. Диагностика кабельных линий. [Электронный ресурс] / И. Иванцов. – Режим доступа: http://www.osp.ru/lan/2004/04/030.htm.

Иванцов, И. Измерительные мосты. [Электронный ресурс] / И. Иванцов. – Режим доступа: http://www.osp.ru/lan/2004/05/036.htm.

Иванцов, И. Измерительные мосты. [Электронный ресурс] / И. Иванцов. – Режим доступа: http://www.osp.ru/lan/2004/06/038.htm.

Иванцов, И. Измерительные мосты. [Электронный ресурс] / И. Иванцов. – Режим доступа: http://www.osp.ru/lan/2004/08/032.htm

Жох, В.П. Метод «вольтметра-амперметра» для определения места повреждения изоляции линии связи // Электросвязь. – 1989. – №3. – С. 21 –23.
Flag Counter