DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.174.2017.127581

РОЗРАХУНОК НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ СТРУКТУРНО-ВАНТОВОЇ КОНСТРУКЦІЇ

Leonid Ivanovych Storozhenko, Dmytro Adolfovych Yermolenko, Gasii Grygorii

Анотація


 

Наведено методику розрахунку напружено-деформованого стану нових комбінованих конструкцій – структурно-вантових покриттів. Розглядається конструкція аркового типу, конструктивна схема якої складається із плоских жорстких дисків та вантових елементів. Математична модель розрахунку враховує геометричну нелінійність такої системи шляхом побудови її деформованого стану із урахуванням деформацій вантових конструктивних елементів. Заміна просторової схеми структурно-вантової конструкції аркового типу плос-кою комбінованою системою спростила отримання компонентів визначальних співвідношень

Ключові слова


диск, проліт, вант, шарнір, сталезалізобетон

Повний текст:

PDF

Посилання


Стороженко, Л. І. Просторові сталезалізобетонні структурно-вантові покриття [Текст]: монографія / Л. І. Стороженко, Г. М. Гасій, С. А. Гапченко. – Полтава: АСМІ, 2015. – 218 с.

Gasii, G. M. Connections systems of the composite cable space frame [Text] / G. M. Gasii // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. – 2017. – Т. 22, № 1. – С. 5–10.

Gasii, G. M. Types of steel and concrete composite cable space frames [Text] / G. M. Gasii // Science and Transport Progress. Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport. – 2016. – № 6 (66). – P. 158–165. DOI: 10.15802/stp2016/90514.

Гасій, Г. М. Скінченно-елементний аналіз НДС вузла з’єднання елементів верхнього пояса структурно-вантової сталезалізобетонної конструкції [Текст] / Г. М. Гасій // Зб. наук. праць Укр. держ. ун-ту залізнич. трансп. – Харків: УкрДУЗТ, 2017. – Вип. 171. – С. 69–76.

Експериментальне дослідження моделей структурно-вантової сталезалізобетонної конструкції [Текст] / Л. І. Стороженко, Д. А. Єрмоленко, Г. М. Гасій, Ю.Л. Гладченко // Зб. наук. праць [Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка]. Сер. Галузеве машинобудування, будівництво. – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – № 3 (33). – С. 243–249.

Стороженко, Л. І. Визначення переміщень вузлів просторової структурно-вантової сталезалізобетонної конструкції експериментальним шляхом [Текст] / Л. І. Стороженко, Г. М. Гасій // Зб. наук. праць Укр. держ. ун-ту залізнич. трансп. – Харків: УкрДУЗТ, 2017. – Вип. 169. – С.118–128.

Стороженко, Л. І. Експериментальне дослідження деформативності окремих несучих елементів сталезалізобетонного структурно-вантового покриття [Текст] / Л. І. Стороженко, Г. М. Гасій // Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. научных трудов. – Днепропетровск, 2015. – № 82. – С. 219–225.

Gasii, G. Estimate of technical and economic benefits of a new space composite structure [Тext] / G. Gasii, O. Hasii, O. Zabolotskyi // MATEC Web of Conferences. – 2017. – № 116. DOI:10.1051/matecconf/201711602014.

Gasii, G. M. Comparative characteristics of the spatial grid-cable steel-concrete composite slab [Тext] / G. M. Gasii // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Теорія і практика будівництва. – 2016. – № 844. – С. 260–265.

Стороженко, Л. И. Особенности конструкции и технологии монтажа новых пространственных сталежелезобетонных структурно-вантовых покрытий [Текст] / Л. И. Стороженко, Г. М. Гасий, С. А. Гапченко // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2014. – № 1 (70). – Т. 4. – С. 67–72. DOI: 10.15587/1729-4061.2014.26041.

Стороженко, Л. І. Просторове сталезалізобетонне структурно-вантове покриття [Текст] / Л. І. Стороженко, Г. М. Гасій // Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. научных трудов. – Днепропетровск, 2015. – № 82. – С. 226–230.

Трофимов, В. И. Легкие металлические конструкции зданий и сооружений [Текст] : монография / В. И. Трофимов, А. М. Каминский. – М.: АСВ, 2002. – 573 с.

Канчели, Н. В. Строительные пространственные конструкции [Текст] : учеб. пособие / Н. В. Канчели. – М.: АСВ, 2009. – 112 с.

Шимановский, А. В. Теория и расчет сильнонелинейных конструкций [Текст] / А. В. Шимановский, В. К. Цихановский. – К.: Сталь, 2005. – 432 с.

Стороженко, Л. І. Великопролітні структурно-вантові сталезалізобетонні покриття для будівель і споруд аеропортів [Текст] / Л. І. Стороженко, Г. М. Гасій // Проблеми розвитку міського середовища. – 2016. – № 2 (16). – С. 72–79.
Flag Counter