ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМАНОГО СТАНУ ЕЛЕМЕНТІВ ЗАЛІЗНИЧНОЇ КОЛІЇ

Автор(и)

  • Sergii Panchenko Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine
  • Alexander Darenskiy Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine
  • Oleksii Lobiak Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.174.2017.127627

Ключові слова:

моделювання, рейка, шпала, скріплення, баласт, екіпаж

Анотація

Визначено основні принципи побудови і роботи програмного комплексу для оцінки напружено-деформованого стану конструктивних елементів верхньої будови колії під дією просторових сил від рухомого складу. В основу запропонованого програмного комплексу закладено поетапне визначення просторових сил взаємодії динамічної системи «екіпаж-колія» із подальшою оцінкою за методом скінченних елементів. Розроблено розрахункові моделі рейок, елементів проміжних рейкових скріплень, шпал і баласту. При моделюванні елементів колії враховувалися конструктивна і фізична нелінійність їх роботи, наявність сил тертя і односторонніх зв'язків між окремими вузлами і деталями.

Посилання

Яковлев, В. Ф. Исследование сил взаимодействия колеса и рельса с учетом нелинейных односторонних связей и переменных масс [Текст] / В. Ф. Яковлев, И. И. Семенов // Труды ЛИИЖТ. – 1964. – № 238. – С. 46-95.

Яковлев, В. Ф. Исследование упруго-динамических характеристик пути и определе-ние динамических вертикальных сил в крестовине [Текст] / В. Ф. Яковлев, И. И. Семенов // Труды ЛИИЖТ. – 1967. – № 222. – С. 17-29.

Яковлев, В. Ф. Расчет рельсо-шпальной решетки железнодорожного пути как пространственной системы [Текст] / В. Ф. Яковлев, И. И. Семенов, Н. С. Никеров // Труды ЛИИЖТ. – 1969. – № 296. – С. 3-15.

Даренський, О. М. Аналіз розвитку теорій розрахунків залізничних колій [Текст] / О. М. Даренський, Е. А. Бєліков // Зб. наук. праць Укр. держ. акад. залізнич. трансп. – Харків: УкрДАЗТ, 2015. – Вип. 154. – С. 149-155.

Даренський, О. М. Застосування методу кінцевих елементів для визначення раціональних способів посилення рейко-шпальної основи [Текст] / О. М. Даренський, Н. В. Бугаєць // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – Харків, 2015. – № 4. – С. 20-26.

Вітольберг, В. Г. Моделювання роботи залізобетонних шпал типу СБ 3-0 методом скінченних елементів [Текст] / В. Г. Вітольберг // Зб. наук. праць Укр. держ. акад. залізнич. трансп. – Харків : УкрДАЗТ, 2014. – Вип. 148 (Т.2). – С. 175-180.

Вітольберг, В. Г. Чисельні дослідження напружено-деформованого стану залізобетонних шпал типу СБ 3–0 в умовах промислового транспорту [Текст] / В. Г. Вітольберг // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – Харків, 2015. – № 2. – С. 14-18.

Даренський, О. М. Моделювання рейко-шпальної основи залізниць незагального користування методом кінцевих елементів [Текст] / О. М. Даренський, Н. В. Бугаєць А. М. Бадражан // Зб. наук. праць Укр. держ. акад. залізнич. трансп. – Харків: УкрДАЗТ, 2014. – Вип. 147. – С. 113-118.

Даренский, А. Н. Жесткость боковых упоров промежуточных скреплений КБ [Текст] / А. Н. Даренский // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – Харків, 2013. – № 2. – С. 3-4.

Даніленко, Е. І. Правила розрахунків залізничної колії на міцність і стійкість [Текст] / Е. І. Даніленко, В. В. Рябкін. – К. : Транспорт України (ЦП - 0117), 2006. – 168 с.

Говоруха, В. В. Механика деформирования и разрушения упругих элементов промежуточных рельсовых скреплений [Текст] : монография / В. В Говоруха. – Днепропетровск : “Лира-ЛТД”, 2005. – 388 с.

Vatulia Glib. Simulation of performance of circular CFST columns under short-time and long-time load [Text] / G. Vatulia, A. Lobiak, Ye. Orel // Transbud'2017 – MATEC Web of Conferences 116, 02036 (2017).

Бугаєць, Н. В. Результати експериментальних робіт з визначення напружень у баластному шарі і на основній площадці земляного полотна в умовах промислового залізничного транспорту [Текст] / Н. В. Бугаєць // Зб. наук. праць УкрДАЗТ. – Харків: УкрДАЗТ, 2010. – Вип. 119. – С.199–204.

Yusef Tuley, Darenskiy A.N., Natalia Bugaets, Alina Malishevskay Research into parameters of energy loss when trains influence the track with wooden sleepers [Text] // Східно-європейський журнал передових технологій. – 2016. – А 6/1 (84). – С. 9-13.

Программный комплекс для расчета и проектирования конструкций ЛИРА версия 9.0: Кн. 1: Основные теоретические и расчетные положения [Текст] : руководство пользователя. – К. : НИИ АС, 2002. – 147 с.

Программный комплекс для расчета и проектирования конструкций ЛИРА версия 9.0 : Кн. 2: Путеводитель [Текст]: руководство пользователя. – К. : НИИ АС, 2002. – 189 с.

Даренський, О. М. Експериментальне визначення пружних характеристик прокладок проміжних скріплень КБ [Текст] / О. М. Даренський, В. Г. Вітольберг // Зб. наук. праць УкрДАЗТ. – Харків: УкрДАЗТ, 2007. – Вип. 87. – С. 172-178.

ДСТУ Б В.2.6-209:2016 Шпали залізобетонні попередньо напружені для залізниць колії 1520 і 1435 мм. Технічні умови [Текст] : Введ. 14.03.16. – К.: Минрегион Украины, 2016. – 37 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-12-21

Номер

Розділ

Статті