МОДЕЛЮВАННЯ ТА АНАЛІЗ РЕОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЛЕГКИХ БЕТОННИХ СУМІШЕЙ, ЩО САМОУЩІЛЬНЮЮТЬСЯ, З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ ТЕХНОЛОГІЧНОСТІ

Автор(и)

  • Maksym Volodymyrovych Ostryzniuk асистент кафедри процесів та апаратів у технології будівельних матеріа-лів Одеської державної академії будівництва та архітектури, Ukraine
  • Svitlana Valentynivna Savchenko канд. техн. наук, доцент кафедри процесів та апаратів у технології будівельних матеріалів Одеської державної академії будівництва та архітектури, Ukraine
  • Sergіi Іvanovich Gedulyan канд. техн. наук, доцент кафедри процесів та апаратів у технології будівельних мате-ріалів Одеської державної академії будівництва та архітектури, Ukraine
  • Nadіia Romanіvna Antoniuk канд. техн. наук, доцент кафедри процесів та апаратів у технології будівельних матеріалів Одеської державної академії будівництва та архітектури, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.178.2018.139009

Ключові слова:

легкі бетонні суміші, що самоущільнюються, реологія, параметри моделі реологічної поведінки

Анотація

У статті запропоновано спосіб підвищення технологічних показників бетонної суміші, що самоущільнюється, на основі легкого керамзитового заповнювача за допомогою управління реологічними параметрами їх цементної матриці, за рахунок використання функціональних груп модифікувальних добавок та дрібнодисперсної мінеральної добавки з використанням аналітичних методів комп’ютерного матеріалознавства. Завданням дослідження було забезпечення в таких сумішах підвищеної пластичності і високої стабільності, що дасть змогу зберегти їх високу рухливість і вирішити проблему витиснення зерен легкого заповнювача. Запропоновано адекватну модель реологічної поведінки розчинів, що досліджувались. Встановлено вплив дрібнодисперсної мінеральної добавки, пластифікувальної добавки карбоксилатного типу та стабілізатора на реологічні параметри (коефіцієнт в’язкості k та граничне напруження зсуву τ0) легкої бетонної суміші, що самоущільнюється. Показано, що введення пластифікувальної добавки та золи-винесення в кількості до 15 % у значній мірі знижує індекс течії, що забезпечує зростання коефіцієнта в'язкості, підвищуючи пластичність суміш. Підвищення опірності рідкої фази розчину тиску, спливаючих при більш низькій щільності зерен заповнювача, досягається за рахунок введення золи-винесення, яка ущільнює цементну матрицю, і добавки-стабілізатора до 0,035 %. Даний підхід, що базується на аналізі однофакторних залежностей впливу факторів, що варіюються, на коефіцієнти моделі реологічної поведінки, дає змогу вирішити основну проблему при застосуванні бетонів на легкому заповнювачі – витиснення керамзитових зерен рідкою розчинною фазою – з забезпеченням необхідної рухомості та збереженням високої стабільності. В результаті аналізу отриманих теоретичних та практичних даних зроблено припущення, що, балансуючи між показниками коефіцієнтів k і τ0, теоретично є можливим отримати бетонну суміш на легкому заповнювачі, що самоущільнюється, із забезпеченням її рухливості і однорідності.

Посилання

Попов, К. Н. Строительные материалы и изделия [Текст] : учебник / К. Н. Попов, М. Б. Каддо. – М. : Высшая школа, 2001. – 367 с.

Коваль, С. В. Моделирование и оптимизация состава и свойств модифицированных бетонов [Текст] / С. В. Коваль. – Одесса : Астропринт, 2012. – 264 с.

Maghsoudi, A. A. Mix design and mechanical properties of self-compacting lightweight concrete [Text] / A. A. Maghsoudi, Sh. Mohamadpour, M. Maghsoudi // Int. Journal of Civil Eng. – 2011. – V. 9, № 3. – P. 230-236.

Hubertova, M. Development and experimental study on the properties of light-weight self-compacting concrete [Text] / M. Hubertova, R. Hela // In 5th RILEM Symposium on SCC. Ghent, Belgium, 2007. – P. 851-856.

Okamura, H. Self-Compacting Concrete [Text] / H. Okamura, M. Ouchi // Journal of Advanced Concrete Technology. – Tokyo: Japan Concrete Institute, 2003. – Vol. 1, № 1. – P. 5-15.

Острыжнюк, М. В. Самоуплотняющийся легкий бетон: состав и свойства [Текст] / М. В. Острыжнюк // Вісник ОДАБА. – Одеса : Зовнішрекламсервіс, 2015. – Вип. 57. – С. 335-340.

Поляков, Д. М. Самоуплотняющиеся бетоны с карбонатным наполнителем [Текст] : дисс. … канд. техн. наук : 05.23.05 / Поляков Дмитрий Михайлович. – Одесса : ОГАСА, 2010. – 201 с.

Гедулян, С. И. Эффективные полимерцементные растворы для ремонта железобетонных конструкций [Текст] : дисс. … канд. техн. наук : 05.23.05 / Гедулян Сергей Иванович. – Одесса : ОГАСА, 2016. – 199 с.

Влияние полимерной фибры на эффективную вязкость полимерминеральных композиций при разных скоростях сдвига [Текст] / В. А. Вознесенский, Т. В. Ляшенко, С. А. Крюковская, Т. И. Пищева // Вісник ДНАБіА. – Макіївка : ДНАБіА, 2010. – Вип. №1(81). – С. 226-232.

Попов, О. А. Реологические параметры трехкомпонентных полимерных эмульсий на основе жидкой фазы, насыщенной гидроксидом кальция [Текст] / О. А. Попов, К. М. Москалева, А. В. Рожнюк // Вісник ОДАБА. – Одеса : Зовнішрекламсервіс, 2015. – Вип. 52. – С. 335-340.

Контроль реологических свойств буровых растворов по показателям k и n и эффективной вязкости при низких скоростях сдвига [Электронный ресурс] : [Веб-сайт]. – Электронные данные. – FTK NNov Сompany, 2012 . – Режим доступа: http://www.ftk-nnov.ru/problemy-promyvki-skvazhin-s-gorizontalnymi/kontrol-reologicheskix-svojstv-burovyx-rastvorov.html (дата звернення 23.10.2015).

Zaichenko, M. The influence of extra mixing water on the properties of structural lightweight aggregate concrete [Text] / M. Zaichenko, S. Lakhtaryna, A. Korsun // Procedia Engineering, 2015. – Vol. 117. – Рp. 1036-1042.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-07-20

Номер

Розділ

Статті