DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.186.2019.186175

МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ БАШТОВОЇ СПОРУДИ З ПРИЄДНАНИМ ГАСНИКОМ У РІВНОМІРНОМУ ВІТРОВОМУ ПОТОЦІ

Viktorija Volkova, Irina Shapoval

Анотація


У статті досліджено динамічну поведінку баштової споруди як без приєднання гасника коливань, так і за його наявності. Виявлено істотний вплив початкових умов на динаміку досліджуваної системи. Чисельне моделювання дозволило отримати часові процеси, спектральні характеристики та побудувати фазові портрети коливань башти. Тестування моделі, перевірка стійкості і підбір параметрів провадилися на базі реалізації моделі засобами системи MatLab. Встановлено, що системи з двома ступенями свободи проявляють нові додаткові патерни фазових траєкторій з більш складною структурою.

Ключові слова


чисельне моделювання, динамічна поведінка, баштова споруда, динамічний гасник коливань (ДГК), вітровий потік, коливання, фазові траєкторії

Повний текст:

PDF

Посилання


Каудерер Г. Нелинейная механика. Москва: Изд-во иностр. лит., 1961. 735 с.

Avramov K. V., Mikhlin Yu. V. Damping of free elastic vibrations in linear systems. Internation Applied Mechanics. 2005. No. 2. P. 203–209.

Avramov K. V., Mikhlin Yu. V. Snap-through truss as an absorber of forced oscillations. Journal of Sound and Vibration. 2006. No. 29. P. 705–722.

Михлин Ю. В., Решетникова С. Н. Анализ динамического поведения двухмассовой системы при существенно нелинейном виброгашении. Прикладная механика. 2005. № 1. С. 102–111.

Mikhlin Yu. V., Reshetnikova S. N. Dynamical interaction of an elastic system and essentially nonlinear absorber. Journal of Sound and Vibration. 2005. Vol. 283. P. 91–120.

Nissen J. C., Popp K., Schmalhorst R. Optimization of a non-linear vibration absorber. Journal of Sound and Vibration. 1985. No. 99. P. 149–154.

Semecigil S. E., Lammers D., Ying Z. A new tuned vibration absorber for wide-band excitations. Journal of Sound and Vibration. 1992. No. 156. P. 445–459.

Natsiavas S. Steady state oscillations and stability of non-linear dynamic vibration absorber. Journal of Sound and Vibration. 1992. Vol. 156, No. 2. P. 227–245.

Gendelman O. V. Bifurcations of nonlinear normal modes of linear oscillator with strongly nonlinear damped attachment. Nonlinear Dynamics. 2004. No. 37. P. 115–128.

Вибрации в технике / под ред. К. В. Фролова. Москва: Машиностроение, 1995. 456 с.

Кононенко В. О. Колебательные системы с ограниченным возбуждением. Москва: Наука, 1985. 254 с.

Cuvalci O., Cuvalci O., Ertas A. Pendulum as vibration absorber for flexible structures: experiments and theory. Trans. of the ASME. Journal of Vibration Acoustics. 1996. Vol. 118. P. 558–566.
Flag Counter